Maturitní zkoušky více
MENU více

Přijímací řízení: archiv

Publikováno: 2. 9. 2014

_archiv_01upozornění:

Toto je archiv stránky Přijímací řízení. Veškeré zde zveřejněné údaje byly platné pouze v době zveřejnění. Po přesunutí do archivu již není tato stránka aktualizována. Nejsou ani aktualizovány odkazy vedoucí z této stránky.


Přijímací řízení v roce 2018

Výsledky přijímacího řízení

 • Na přihlášce ke studiu nepožadujeme potvrzení od lékaře.
 • Kódy oborů studia
  • čtyřleté studium 79-41-K/41 Gymnázium
  • osmileté studiium 79-41-K/81 Gymnázium
 • Výsledky přijímacího řízení nanečisto: PZ NANECISTO 2018 CTYRLETE | PZ NANECISTO 2018 OSMILETE
  Testové sešity a záznamové archy si můžete vyzvednout na sekretariátu školy ve čtvrtek 8. 2., v pátek 9. 2. a v pondělí 12. 2. 2018 od 7:15 hod. do 15:30 hod., po tomto datu budou nevyzvednuté skartovány.
  Účastníci přípravných kurzů si testové sešity a záznamové archy nevyzvedávají, obdrží je na lekcích konaných od 8. 2. 2018.

poznámka: V názvech souborů ponecháváme původní označení dle jejich vydavatelů. Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 znamená totéž jako přijímací řízení pro školní rok 2018/2019.

tato stránka byla naposledy aktualizována 2. května 2018


Přijímací řízení v roce 2017


Přijímací řízení v roce 2016

Pro účastníky přijímacího řízení

 • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: informace zde
 • Účastníci správního řízení a jejich zástupce (zákonný zástupce nezletilého žáka) mají v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle §38 správního řádu, právo nahlédnout do správního spisu. Nahlédnutí do spisu je možné v úterý 19. 4. 2016 a středu 20. 4. 2016 od 7:30 – 9:00 a 14:00 – 15:30 na sekretariátu školy.
 • Zákonní zástupci nezletilých uchazečů o studium mají možnost nahlédnout do spisů jednotlivých uchazečů ve dnech 27. – 29. 4. 2016 v době od 14.00 do 15.30 hod.

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

Jak vyplnit přihlášku na naše gymnázium

Uchazeči o studium musí přihlášku na školu doručit do 15. 3. 2016.
Naše škola bude pořádat 2. 2. 2016 přijímací zkoušky nanečisto.

 • název školy: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
 • adresa školy: Dašická 1083, 530 03 Pardubice
 • obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřleté studium), 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmileté studium)
 • formulář ke stažení předvyplněné přihlášky najdete dole na této stránce
 • potvrzení lékaře na přihlášce nevyžadujeme

Uchazeči budou konat testy z matematiky a z českého jazyka.

Testy připraví Cermat a budou obsahovat uzavřené i otevřené úlohy. Časový limit konání každého testu bude 60 min, maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů. Chybné odpovědi nebudou penalizovány.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech:

Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů
Čtyřleté 15. 4. 2016 13. 5. 2016
Osmileté 18. 4. 2016 13. 5. 2016

Uchazeč koná testy pouze jednou a to na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí. Pokud tato škola nebude do ověřování zapojena, bude uchazeč konat testy na škole uvedené v druhém pořadí (bude-li do testování zapojena).

Testy vyhodnotí Cermat a výsledky předá středním školám do 4 dnů od obdržení záznamových archů. Záznamové archy budou skenovány ve školách prostřednictvím DDT. Výsledky uchazeče obdrží i škola, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.

Ilustrační testy poskytne Cermat do 31. 1. 2015. Pravděpodobně nebudou obsahovat doporučené minimální hranice.

Jednotné přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v prvním kole přijímacího řízení.

Pokud se ředitel školy rozhodne přidat k jednotným zkouškám do přijímacího řízení nějaké další ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů a nestihne toto ověření zrealizovat v termínech určených pro jednotné zkoušky, uskuteční toto ověření v termínech od 22. do 30. dubna (tj. dle vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

Ilustrační testy = PZ nanečisto budeme pořádat. Více informací zde.

Přijímací zkoušky nanečisto

Podrobné informace o přijímacích zkouškách nanečisto včetně přihlašovacího formuláře.

Luděk Burian, ředitel školy

nepřehlédněte:


Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

aktualizace 8. dubna 2015:

aktualizace této stránky 26. ledna 2015:

Základní informace k přijímacímu řízení

zveřejněno 17. 12. 2014:

zveřejněno 15. 9. 2014, aktualizováno 24. 9. 2014 (změny termínu jednotných přijímacích zkoušek organizovaných zřizovatelem):

Mění se formulář přihlášky ke vzdělávání (viz přihláška ke studiu na SŠ dole na této stránce). Uchazeč nadále podává dvě přihlášky, ale na přihlášku uvádí obě vybrané školy v pořadí dle své preference.

Jak vyplnit přihlášku na naše gymnázium

 • název školy: Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
 • adresa školy: Dašická 1083, 530 03 Pardubice
 • obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřleté studium), 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmileté studium)
 • formulář ke stažení předvyplněné přihlášky najdete dole na této stránce
 • potvrzení lékaře na přihlášce nevyžadujeme

Uchazeči budou konat testy z matematiky a z českého jazyka.

Testy připraví Cermat a budou obsahovat uzavřené i otevřené úlohy. Časový limit konání každého testu bude 60 min, maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů. Chybné odpovědi nebudou penalizovány.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2015

14. 5. 2015

Osmileté

16. 4. 2015

14. 5. 2015

Uchazeč koná testy pouze jednou a to na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí. Pokud tato škola nebude do ověřování zapojena, bude uchazeč konat testy na škole uvedené v druhém pořadí (bude-li do testování zapojena).

Testy vyhodnotí Cermat a výsledky předá středním školám do 4 dnů od obdržení záznamových archů. Záznamové archy budou skenovány ve školách prostřednictvím DDT. Výsledky uchazeče obdrží i škola, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.

Ilustrační testy poskytne Cermat do 31. 1. 2015. Pravděpodobně nebudou obsahovat doporučené minimální hranice.

Jednotné přijímací zkoušky bude uchazeč konat pouze v prvním kole přijímacího řízení.

Pokud se ředitel školy rozhodne přidat k jednotným zkouškám do přijímacího řízení nějaké další ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů a nestihne toto ověření zrealizovat v termínech určených pro jednotné zkoušky, uskuteční toto ověření v termínech od 22. do 30. dubna (tj. dle vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

Ilustrační testy (= „Přijímací testy nanečisto“)

podrobnější informace z 2. února 2015…

podrobnější informace z 9. ledna 2015…

Ve středu 4. února 2015 budeme pro uchazeče pořádat Ilustrační testy.  Ilustrační testy připravuje společnost CERMAT, která řádné přijímací zkoušky pro čtyřleté a osmileté studium v Pardubickém kraji pro přihlášené střední školy zajišťuje. Tyto ilustrační testy připravuje společnost CERMAT, která připraví i testy pro přijímací řízení pro čtyřleté a osmileté studium pro střední školy v Pardubickém kraji.

Přihláška k ilustračním testům (=“přijímacím zkouškám nanečisto“): elektronický formulář k online vyplnění

Mgr. Luděk Burian
ředitel školy


 

přílohy:

poznámka:

Lékařský posudek se k přihlášce na SŠ předkládá podle § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Lékařský posudek pro přijetí ke vzdělávání se uvádí jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č.211/2010 Sb. Předkládá se podle § 16 odst.1 písm.c) vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb.).

Studium na našem gymnáziu nepodléhá povinnosti vyžadovat lékařskou prohlídku uchazečů.


 

související: Informace pro uchazeče


Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Možná hledáte: 

Stručný souhrn základních informací:

Přijímací řízení:

 • Jednotné přijímací zkoušky se budou konat na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem, které budou pro školní rok 2014/2015 přijímat žáky do oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou. Výjimkou jsou obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška (obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou).
 • Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení. Přijímací zkoušky budou jednotné.
 • Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení. Přijímací zkoušky budou jednotné.
 • Pro čtyřleté obory vzdělání budou mít formu písemných testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
 • Uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat testy z českého jazyka a matematiky. Dodavatelem testů bude společnost SCIO.
 • Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015, oficiální informace Pardubického kraje: přijímací řízení pro školní rok 2014/2015
 • Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u  přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti Scio, která tyto testy pro naši školu zabezpečuje.

Přijímací zkoušky nanečisto

 • Naše gymnázium bude pro uchazeče o studium ve školním roce 2014/2015 pořádat přijímací zkoušky nanečisto.
 • Přijímací zkoušky nanečisto se budou na naší škole konat ve středu 5. 3. 2014.
 • Na tyto zkoušky se můžete přihlásit během Odpoledne otevřených dveří ve středu  6. 11. 2013 a na dalším Odpoledni otevřených dveří v pondělí 9. 12. 2013.
 • Pokud vám termíny Odpolední otevřených dveří nevyhovují, můžete přihlášky na Přijímací zkoušky nanečisto podávat na sekretariátu našeho gymnázia.
 • Aktuální informace z 6. 1. 2014 (včetně přihlášky): Informace k „Přijímacím zkouškám nanečisto“

 


První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech 22. 4. a  23. 4. 2014.

Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je stanoven na 6. 5. 2014.

Rozsah testů

 • ČJ – český jazyk: 45 minut čistého času, 40 úloh – max. 40 bodů (u osob, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, může být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka – test tak bude nahrazen rozhovorem, který bude ohodnocen max. 40 body)
 • M – matematika: 60 minut čistého času, 30 úloh – max. 30 bodů
 • OSP – obecné studijní předpoklady: 60 minut čistého času, 60 úloh – max. 60 bodů

Účast uchazečů v prvním kole přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení má uchazeč právo vykonat maximálně tolik testů, kolik podal přihlášek. Výsledky jednotlivých testů z prvního kola přijímacího řízení nebudou v rámci prvního kola přenosné. Jestliže uchazeč podá dvě přihlášky ke vzdělávání do dvou oborů vzdělání na téže střední škole, musí vykonat přijímací zkoušky do obou oborů vzdělání.

Hodnocení uchazečů

Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení vycházejí z § 60 odst. 13 zákona č.  561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že v jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle

 1.  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 2.  výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena,
 3.  výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a
 4.  dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Toto ustanovení obsahuje výčet kritérií přijímacího řízení (a to pro všechna kola přijímacího řízení) taxativním způsobem. Ředitel střední školy tedy nesmí v rámci přijímacího řízení žádnou z těchto skutečností vynechat. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Pro případnou shodu výsledků hodnocení uchazečů ředitel školy stanoví vhodná doplňková kritéria.

Čtyřleté obory vzdělání

Přijímací zkoušky budou hodnoceny na základě počtu bodů získaných uchazečem v testech z ČJ, M a OSP. Maximální počet bodů je 130.

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující minimální bodové hranice:

 

1. kolo přijímacího řízení

další kola přijímacího řízení

Gymnázium, čtyřleté studium

58 bodů ze 130 možných

53 bodů ze 130 možných

Obchodní akademie

45 bodů ze 130 možných

40 bodů ze 130 možných

Ostatní obory vzdělání

33 bodů ze 130 možných

26 bodů ze 130 možných

Nelze provádět jakýkoli přepočet bodového hodnocení, vždy se bude jednat o počet bodů dosažených v testech s přesností na dvě desetinná místa.

 Způsob hodnocení prospěchu uchazeče z předchozího vzdělávání, talentové zkoušky (je-li stanovena) a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, stanoví  ředitel školy.

Osmiletá gymnázia

Přijímací zkoušky budou hodnoceny na základě počtu bodů získaných uchazečem v testech z ČJ a M. Maximální počet bodů je 70.

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující minimální bodové hranice:

 

1. kolo přijímacího řízení

další kola přijímacího řízení

Gymnázium, osmileté studium

35 bodů ze 70 možných

33 bodů ze 70 možných

Nelze provádět jakýkoli přepočet bodového hodnocení, vždy se bude jednat o počet bodů dosažených v testech s přesností na dvě desetinná místa.

Způsob hodnocení prospěchu uchazeče z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, stanoví  ředitel školy.

Další kola přijímacího řízení

Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení.

V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč uplatnit výsledek testů z předešlých kol. Pokud uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení testy nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek testů z předešlých kol, bude mu umožněno testy vykonat.

Přijímací zkoušky nanečisto

Střední školy mohou pro zájemce zorganizovat přijímací zkoušky nanečisto. Cvičné testy budou svým rozsahem i náročností srovnatelné s ostrou verzí přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v březnu 2014, přesný termín stanoví ředitel školy. Náklady spojené s cvičnými testy budou hradit uchazeči.

6. 1. 2014: aktuální informace k přijímacím zkouškám nanečisto: Přijímací zkoušky nanečisto

Hodnocení uchazečů

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění a oboru Gymnázium se sportovní přípravou)

 1. Hodnocení přijímacího řízení bude vycházet z kritérií daných školským zákonem.
 2. Hodnocení bude mít dvě části:

a)     součet bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP (nelze provádět jakýkoli přepočet bodů, vždy se bude jednat o počet bodů dosažených v testech). Podmínkou pro přijetí ke studiu na daném typu střední školy je dosažení následující minimální hranice:

 

1. kolo přijímacího řízení

všechna další kola přijímacího řízení

Gymnázia

min. 45 % z maximálního bodového zisku z testů,

tj. 58 bodů ze 130 možných v porovnání se SCIO testy

min. 41 % z maximálního bodového zisku z testů,

tj. 53 bodů ze 130 možných

v porovnání se SCIO testy

Obchodní akademie

min. 35 % z maximálního bodového zisku z testů,

tj. 45 bodů ze 130 možných

v porovnání se SCIO testy

min. 31 % z maximálního bodového zisku z testů,

tj. 40 bodů ze 130 možných

v porovnání se SCIO testy

Ostatní maturitní obory

min. 25 % z maximálního bodového zisku z testů,

tj. 33 bodů ze 130 možných

v porovnání se SCIO testy

min. 20 % z maximálního bodového zisku z testů,

tj. 26 bodů ze 130 možných

v porovnání se SCIO testy

 

b)     počet bodů za prospěch na základní škole, za další aktivity, výsledky v soutěžích, talentové zkoušky apod. stanoví  ředitel školy v rámci své kompetence (s ohledem na zaměření a specifika oborů školy)

Osmiletá gymnázia

 1. Hodnocení přijímacího řízení bude vycházet z kritérií daných školským zákonem.
 2. Hodnocení bude mít dvě části:

a)     body dosažené v testu OSP (nelze provádět jakýkoli přepočet bodů, vždy se bude jednat o počet bodů dosažených v testech). Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení následující minimální hranice:

1. kolo přijímacího řízení

všechna další kola přijímacího řízení

min. 50 % z maximálního bodového

 zisku z testů,

tj. 30 bodů z 60 možných

v porovnání se SCIO testy

min. 47 % z maximálního bodového

zisku z testů,

tj. 28 bodů z 60 možných

v porovnání se SCIO testy

 

b)     počet bodů za prospěch na základní škole, za další aktivity, výsledky v soutěžích apod. stanoví  ředitel školy v rámci své kompetence.

soubory ke stažení:

přijímačkové testy z předchozích let:

Upozornění: Přijímačkové testy pro školní rok zadává pro celý Pardubický kraj firma SCIO. Struktura testů se proto může od zde uvedených lišit.

související informace…


Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014

Možná hledáte: 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2013/2014, oficiální informace Pardubického kraje: přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (dokument Word 88 kB)

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u  přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz společnosti Scio, která tyto testy pro naši školu zabezpečuje.

Přijímací zkoušky nanečisto se budou na naší škole konat v pátek 15. 3. 2013. Příjem přihlášek na tyto přijímací zkoušky nanečisto byl již uzavřen.

soubory ke stažení:


Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013

Byl schválen zákon č. 472/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2012. Na základě Čl. I bodu 19 tohoto zákona se mění počet přihlášek, které může uchazeč podat v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání, ze tří na dvě.

Gymnázium Pardubice Dašická 1083 bude pro školní rok 2012/2013 přijímat do 1. ročníku:

Počet tříd a žáků v přijímacím řízení do 1. ročníku školního roku 2012/2013:

 • 2 třídy (60 žáků) pro osmileté studium
 • 2 třídy (60 žáků) pro čtyřleté studium

Lékařské potvrzení nevyžadujeme. Jen v případě „ZPS – změněná pracovní schopnost“ žádáme lékařské vyjádření.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne  12. ledna 2012

Čj.: 41 118/2011-20

Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy

Na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012, informujeme o některých níže uvedených změnách podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích v následujícím období školního roku 2011/2012.

Tyto změny se týkají zejména:

Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě.

Počet přihlášek podávaných uchazeči v prvním kole přijímacího řízení ve školním roce 2011/2012 se snižuje z tří na dvě (novela § 60 odst. 7 školského zákona).
Po nabytí účinnosti nové právní úpravy (od 1. 1. 2012) podávají uchazeči v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia na základě § 61 odst. 3 v návaznosti na § 60 odst. 7 školského zákona v platném znění. Od školního roku 2012/2013 se bude tato úprava týkat i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (na základě § 62 odst. 3 a 4 školského zákona).

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Přijatý uchazeč již nebude muset čekat, až dostane písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní (novela § 60 odst. 16,17 a§ 183 odst.  2 školského zákona).

Přitom platí, že ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a oznámí výsledky přijímacího řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona.

Tento způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení se vztahuje i na přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou s tím, že jeho výsledek obdrží nejpozději do 15. února (viz § 62 odst. 2 věta třetí školského zákona) uchazeči, kteří uplatnili přihlášku do 30. listopadu (viz § 60b odst. 1 školského zákona). Vydání rozhodnutí o přijetí podle § 62 odst. 2 věta třetí školského zákona je i jeho zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona.

Potvrzení zájmu přijatého uchazeče o školu zápisovým lístkem po vyhlášení výsledků.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16,17 a§ 183 odst.  2 školského zákona).

Odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Prodlužuje se lhůta pro uplatnění zápisového lístku.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku se prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Ruší se zápisový lístek pro část uchazečů.

Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání (novela § 60a odst. 1 školského zákona).

Nepředkládají jej uchazeči, kteří podávají přihlášku do večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání konané podle § 25 odst. 2 písm. b) až e) školského zákona, a kteří se hlásí do všech forem vzdělávání oborů vzdělání nástavbového a zkráceného studia konaného podle § 83 až 85 školského zákona.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

Upřesňuje se způsob vydávání zápisového lístku cizincům.

Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá (novela § 60a odst. 2 školského zákona).

Upřesňuje se způsob podávání přihlášek uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.

Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (novela § 60 odst. 5 školského zákona).

Souběžně se změnami ve školském zákoně je předložen do meziresortního připomínkového řízení návrh novely vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, ve které se navrhují zejména tyto změny:

Mění a sjednocuje se termín přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení.

Posouvá se termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky (didaktických testů a písemných prací), které se nově od školního roku 2011/2012 konají v období od 2. května do 15. května (stanoveno vyhláškou č. 273/2011 Sb., kterou se mění mj. i § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů).

V novelizovaném znění § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání (namísto dosavadních termínů od 22. dubna do 7. května pro denní formu vzdělávání, resp. od 2. do 17. května pro jiné než denní formy vzdělávání a pro nástavbové studium, zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou).

Upravuje se termín pro odeslání rozhodnutí o nepřijetí / zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v případě, že se přijímací zkouška nekoná.

V případě, že se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, mění se termín pro zaslání rozhodnutí o nepřijetí nebo pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, který je stanoven podle § 60 odst. 17 školského zákona prováděcím předpisem. Dochází k tomu sjednocením termínů pro přijímací zkoušky na období od 22. dubna do 30. dubna (projednávaná novela § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

Tím je dáno, že v případě, kdy se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, lze zaslat rozhodnutí o nepřijetí nebo zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna.

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je stanoveno zákonem.

Novela školského zákona (nové znění § 60 odst.16 a17 a§ 183 odst. 2) přebírá ustanovení zajišťující zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a podmínky jeho zveřejnění. Návazně se proto ruší v § 4 odst. 1 písmeno b) vyhlášky č. 671/2004 Sb. Ředitel školy tedy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam přijatých uchazečů, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení.

Upřesňuje se  způsob vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu.

Pokud chce uchazeč obdržet zápisový lístek prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zápisový lístek získá od krajského úřadu na základě písemné žádosti (nově navrhované znění § 5a odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb.).

Poznámka:

Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nebude mít povinnost zpracovávat (zrušení § 51 odst. 5 ve schválené novele školského zákona).

 

upozornění:

Toto je archiv stránky Přijímací řízení. Veškeré zde zveřejněné údaje byly platné pouze v době zveřejnění. Po přesunutí do archivu již není tato stránka aktualizována. Nejsou ani aktualizovány odkazy vedoucí z této stránky.

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.