Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Květen, 2017

Již tradičně se studenti naší školy zúčastnili literární soutěže O pardubický pramínek vyhlašované každoročně Krajskou knihovnou Pardubice. I v letošním 23. ročníku, jehož téma znělo  Když otevírám knihu, zaznamenalo naše gymnázium úspěch.

Proto se ve čtvrtek 25. května 2017 ocenění studenti v doprovodu paní profesorky Blatné vypravili do Domu hudby na slavnostní vyhlášení. Zahájení se ujala hlavní organizátorka soutěže paní Cihlová, o doprovodný program se postaraly studentky pardubické konzervatoře. Po hudebním vystoupení jsme se konečně dozvěděli, jak naše příspěvky obstály před porotou.

Ve II. kategorii, zahrnující  6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia, získal žák naší školy Martin Kavička (1. A) čestné uznání. Hned tři příčky obsadily studentky soutěžící ve VI.kategorii, určené žákům 2. ročníků středních škol. Čestné uznání získala Pavla Kmoníčková (5. B), třetí místo obsadila Diana Stará (2. F) a druhé místo patřilo Karolíně Horákové (2. F). Všichni ocenění studenti si kromě dobrého pocitu z úspěchu odnášeli diplom a knižní odměnu. Nejen to bude pro nás všechny do budoucna motivací k opětovné účasti.

Diana Stará, 2. F

Dne 24. 5. 2017 se zúčastnilo družstvo studentů ze třídy 1.F branného závodu „Legie“. Studenti připravili prezentaci o bitvě československých legionářů u Terronu a následně v lesoparku Jiřího Potůčka prošli náročnou prověrkou zdatnosti a dovedností.

Mimořádným střeleckým výkonem zaujala naše studentka Lucie Lednová, nastřílela 29 bodů z maximálních 30. Družstvo 1.F obsadilo druhé místo, a získalo tak možnost zúčastnit se i celostátního kola.

Martin Štěpánek

Dne 25. 5. 2017 se Lucie Havránková (2.A) a Andrea Němcová (2.B) zúčastnily krajského kola Biologické olympiády v Chrudimi. Prošly náročnými testovými i poznávacími úkoly, v praktické části zvládly porovnání starších a čerstvých slepičích vajec.

Lucie Havránková se umístila na pěkném 9. místě, Andrea Němcová obsadila skvělé 2. místo.

Martin Štěpánek

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abychom poděkovali Vám, Vašim učitelům  i Vašim žákům za vydatnou pomoc při prodeji květinek dne 10. května 2017 v rámci Českého dne proti rakovině.

Letos jsme v Pardubicích společně prodali 5 830 květinek, za které bylo vybráno celkem 129 947,- Kč. Vašim studentům se podařilo za 500 ks prodaných květinek vybrat 11 539,- Kč.  Úžasný výsledek!! Všechny tyto peníze byly odeslány prostřednictvím České pošty na účet Ligy proti rakovině Praha.

Získané finanční prostředky jdou na boj proti onkologickému onemocnění, na výzkum a prevenci proti této chorobě a částečně i na podporu takových pacientských organizací jako je náš Klub onkologicky nemocných v Pardubicích.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Potěší nás, když s Vámi budeme moci spolupracovat také v letech příštích.

S úctou

Ivuše Sochorová, organizátorka akce, Alena Nováková, vedoucí KON Pardubice

vizte originál zaslaného dopisu

V minulých dvou týdnech proběhly na naší škole ústní maturitní zkoušky. Maturanti ze tříd 8.A, B a 4.F, H se snažili předvést co nejlepší výkony a přesvědčit maturitní komisi o tom, že jejich pobyt na našem ústavu nebyl jen rekreačního charakteru, jak jsme si u některých mysleli. Musím konstatovat, že maturitní komise byly s jejich výkony spokojené, téměř všichni maturanti prospěli.

Všem našim dnes už bývalým žákům gratuluji a přeji hodně úspěchů v jejich dalším studiu a životě. Doufám, že na léta strávená na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083 budou rádi vzpomínat.

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

V termínu 12. – 21. května 2017 se třídy 3.F a 3.H zúčastnily sportovního kurzu v italském Garganu. U moře jsme si užili nádherné počasí a hlavně zdokonalili své sportovní dovednosti a týmového ducha.

Mezi nejúspěšnější sporty letos patřil softbal a plážový volejbal, oblíbený byl také ping-pong, vodní pólo nebo třeba posilování a jóga s paní učitelkou Pačovskou.

Předposlední den kurzu, tedy v pátek 19. května, jsme téměř na celý den odjeli lodí na výlet po pobřeží poloostrova Gargano a navštívili pobřežní jeskyně, do kterých se dalo zajet celou lodí. Den poté, v sobotu, jsme se potkali s třídami 7.A a 7.B a večer se už vydali na cestu zpět do Pardubic.

Děkujeme, že jsme si mohli tenhle nádherný týden v Itálii užít!

Roman Švéda, foto 3.F a 3.H

Gratulujeme Lucii Bambuškové, Ondřeji Herinkovi, Ondřeji Štorkovi a Lukáši Vlasákovi ze 4.A, kteří obsadili ve velké konkurenci 14 dalších družstev základních škol a víceletých gymnázií 3. místo v krajském kole soutěže „Právo pro každý den“.

Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

A. Vlasáková, I. Kvíderová

Ve středu 24. 5. 2017 navštívily třídy 6. A a 6. B. Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze. Téměř hned po otevření galerie v 10 hodin se nás ujala sympatická průvodkyně, jež se ihned stala naším kormidelníkem na plavbě historií umění kubismu, expresionismu, neoklasicismu a abstraktní malby v 1. polovině 20. století. V průběhu programu jsme se dozvěděli mnoho o vztazích mezi uměním výtvarným a hudebním a nabyli nových schopností v oblastech charakteristiky a interpretace výše zmíněných výtvarných proudů. Nezapomenutelným zážitkem bylo taktéž malování poslepu podle tónů skladeb světoznámých autorů.

foto: Olga Vacková

Po skončení programu jsme měli možnost libovolně prozkoumávat prostory Veletržního paláce a obdivovat špičková díla z repertoáru Národní galerie. Z výletu jsme si odnesli mnoho pozitivních a obohacujících zážitků, které budou mnozí z nás jednou povídat třeba i svým vnoučatům. A také jsme – samozřejmě – opustili Veletržní palác o něco kulturně i historicky vzdělanější a s obnoveným respektem k umělcům nejen českým, ale i světovým.

Jakub Svoboda,  6. A

V úterý 23. května 2017 se na naší škole uskutečnila beseda s názvem Týden s Cestou za snem pořádaná organizací Cesta za snem. Besedou byla odstartována dlouhodobá spolupráce našeho gymnázia s touto organizací. Akci zahájil garant projektu Heřman Volf.

Cesta za snem je nezisková charitativní organizace, která se snaží o zapojení handicapovaných lidí do běžného života prostřednictvím sportovních aktivit. Lidé, kteří jsou po úraze nebo nemoci jakkoliv handicapováni, se mohou díky této organizaci naplno věnovat téměř každému sportu.

zobrazit celý článek »

V průběhu května 2017 se třídy 6.A, 6.B a 2.H zúčastnily hlavních líčení u Okresního soudu v  Pardubicích.

Žáci měli možnost sledovat vždy dvě hlavní líčení a po jejich skončení položit dotazy panu soudci.

V praxi tak viděli například eskortování obžalovaných, rozhodování soudu v senátu, výpovědi svědků, kladení otázek státní zástupkyně i obhájce, přednes závěrečných řečí a vynesení rozsudku. Touto akcí byly doplněny teoretické poznatky z hodin výuky práva v rámci předmětu základy společenských věd.

Děkujeme za ochotu, vstřícnost a čas panu soudci Mgr. Karlu Gobernacovi, který celou akci připravil.

A. Vlasáková, B. Břízová

Třída 4. A našeho gymnázia se během dopoledních hodin dne 12. 5. 2017 zúčastnila exkurze v podniku „Úpravna vody Hrobice“ poblíž stejnojmenné obce severně od Pardubic a vyslechla odborný výklad na téma úpravy pitné vody včetně vlastní prohlídky objektu.

Žáci byli přivítáni vedoucím podniku „Úpravna vody Hrobice“ a taktéž průvodcem Kamilem Škreptáčem, jenž zahájil svůj výklad informacemi o historii podniku a pokračoval popisem problematiky čerpání povrchové i podzemní vody a její následné úpravy. Záhy započatá vlastní prohlídka zavedla žáky k jedné z velkokapacitních studen, odkud se čerpá upravovaná voda, k nádržím, v nichž dochází k filtraci vody přes pískové filtry, či k cisternám s aktivním uhlím, jimiž voda prochází v rámci posledního článku úpravy pitné vody.

Petr Kavička 4. A

zobrazit celý článek »

Již měsíc po návratu z Číny jsem se zúčastnil ve dnech 3. – 8. 5. 2017 další mezinárodní soutěže vědecko-technických projektů, konkrétně 10. ročníku soutěže ISWEEEP pořádané v americkém Houstonu. Soutěže se zúčastnilo přibližně 600 finalistů z celého světa, rozdělených do tří kategorií (Energy, Engineering, Environment). Čekaly nás celkem dva dny prezentování, nejprve pro veřejnost a poté pro odbornou porotu. Moje práce byla nakonec oceněna stříbrnou medailí.

Ve volném čase jsme navštívili několik místních škol, kde jsme měli možnost poznat zcela odlišný vzdělávací systém, než je v ČR, dále pak Science Museum v Houstonu a NASA Space Center, kde jsme mimo jiné viděli i celou raketu Saturn V.

text, foto: Kamil Mudruňka, 7.A

Kamilovi děkuji za práci na projektu SCI-lab, se kterým byl velmi úspěšný na ISWEEEP. S tímto projektem bude příští rok soutěžit opět v USA na INTEL ISEF 2018. Tuto možnost získal za 3. místo v národním finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.

                                                                                                                      Soňa Křišťanová

Můj potenciál je rozvojový program pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol a gymnázií, kteří mají zájem na sobě pracovat, zdokonalovat své silné stránky a pracovat na odstranění těch slabších. Program je rozvržen do několika interaktivních workshopů, které jsou koncipovány tak, aby v reálu studentům daly přidanou hodnotu, kterou budou schopni v reálném životě uplatnit.

Studenti z různých škol se během programu vzájemně poznávají a spolupracují. Stejně jako se poznávají a spolupracují se samotnými zaměstnanci banky. Účastníci programu tak dostanou možnost nahlédnout do nitra jedné z největších firem v Česku, poznají její procesy, poznají různorodou práci zaměstnanců a navíc mají možnost nahlédnout na kariérní možnosti, které je v blízké budoucnosti čekají.

Letošního ročníku se zúčastnili vaši studenti Jan Rychnovský, Denisa Bednářová, Roman Švéda a Martin Půlpán.

Video z akce: https://www.youtube.com/watch?v=lWmQu04ANKY

Ještě jednou bych chtěl vaše studenty pochválit za příkladný přístup k celému programu.

Bc. Josef Jankovský, Česká spořitelna, a.s.

Web Krajského úřadu Pardubického kraje napsal o maturitních zkouškách na našem gymnáziu:

mz_pk_01

zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/91548/studenti-dokoncuji-zkousku-dospelosti-zacala-ustni-cast-maturit

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
  • Josef Rak (webmaster)
  • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
  • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.