Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Říjen, 2017

Dne 31. 10. 2017 se konala akce “Halloween” pro naše nejmladší žáky a žákyně ze tříd 1.A, B. Žáci ze 6.B a 7.B pro ně připravili spoustu soutěží v anglickém jazyce (hádanky, křížovky, vysvětlování slov s halloweenskou tematikou, atd.).

Zároveň se do této akce zapojil náš rodilý mluvčí z USA –  Bendjhi Villiers, který s žáky zpíval tradiční halloweenské písně a prostřednictvím videa a prezentace ukázal žákům, jak probíhá oslava tohoto svátku v USA. Na závěr akce byli sladkostmi odměněni žáci s nejlepší maskou/kostýmem.

foto Kateřina Ulbrichová

Děkujeme žákům a žákyním ze tříd 6.B, 7.B a Bendjhimu za pomoc při organizaci Halloweenu v naší škole a těšíme se opět na příští rok.

Kateřina Ulbrichová, Michaela Ragoubi

Název projektu: Zlepšení kompetencí pedagogů gymnázia

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

zobrazit celý článek »

Vstupenky na maturitní ples tříd 8.A a 8.B budou v prodeji během velké přestávky každé úterý a čtvrtek ve studentské místnosti.

Kristýna Benešová

Gratulujeme Danielu Pasterovi z 8.B k úspěšnému složení zkoušky Goethe-Zertifikat C1.

Jde o zkoušku z němčiny, která potvrzuje vysoce pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá pátému stupni (C1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Alena Vlasáková

Dne 19. 10. 2017 se žáci 5.A zúčastnili německého představení Alibaba und die Räuber – organizovaného mnichovským divadelním souborem. Žáci 3.H rovněž navštívili představení Frau Holle.

Nela Střídová

Ve středu 25. října 2017 přesně ve 14:30 hod. byla v našem gymnáziu slavnostně otevřena studentská místnost.

O této akci přinesl reportáž Český rozhlas: Sedací polštáře a moderní design. Pardubičtí gymnazisté mají relaxační místnost

foto Milan Volejník

Proč jsme se do projektu pustili

Dašák je gymnázium již s více než stoletou tradicí, ale jakoukoli změnu či návrh je velice těžké prosadit, třeba právě myšlenka studentské místnosti byla s vedením řešena již před mnoha lety, bohužel neúspěšně. Přesto zastáváme názor, že škola by měla být po studenty nejen místem vzdělávání, ale také zábavou, proto jsme se rozhodli s tím něco udělat.

zobrazit celý článek »

Dne 20. října 2017 se žáci 3.A a 3.B zúčastnili exkurze do Kolína a Kouřimi. V Kolíně si studenti prohlédli výstavu Mezi kmeny a státem, prezentující významné nálezy 9. a 10. století z oblasti Kolínska a Kouřimska.

Významným doplněním návštěvy výstavy byl komentář archeologa, pracovníka AV ČR a spolutvůrce výstavy Jana Hasila, který účastníky exkurze upozornil na raritní nálezy, jako je např. kalich z kolínského knížecího hrobu či patrně jediný pohanský idol z našeho území od Libušina jezírka v Kouřimi. Výstavu pak vhodně doplnila komentovaná prohlídka kouřimského hradiště. Mimo hlavní téma pak byla také připojena návštěva kolínské gotické perly – chrámu sv. Bartoloměje.

Martin Štěpánek

V letošním školním roce se uskuteční dva letní kurzy pro studenty třetích ročníků čtyřletého studia a sedmých ročníků osmiletého studia.

 • 1. termín: 18. 5. až 27. 5. 2018 –   třídy 7. A, B, vedoucí kurzu Ludmila Pačovská
 • 2. termín: 25. 5. až  3. 6. 2018 –   třídy 3. F, H, vedoucí kurzu  Jaroslav Holešínský

zobrazit celý článek »

Ve dnech 12. 10. – 19. 10. 2017 proběhl na naší škole již 8. ročník anglicko-francouzské výměny se studenty z Collège st. Joseph v Challans.

Francouzští žáci byli ubytováni v českých rodinách dětí, se kterými si celý minulý školní rok dopisovali, a netrpělivě čekali na osobní setkání. Připravený program byl bohatý. Záměrem bylo představit českou kulturu, památky a tradice naší země. Čeští studenti se stali vzornými průvodci svých francouzských protějšků a na jednotlivých výletech velmi zdatně procvičovali jak anglický, tak francouzský jazyk.

zobrazit celý článek »

Dne 17. října 2017 třída 5.A navázala na teoretickou přednášku o archeologii a zašla se podívat na výsledky bádání této vědy v pardubickém regionu. Archeolog VČM František Kašpárek podal odborný výklad o nejhodnotnějších artefaktech od dob raného středověku až do hlubin paleolitu. Studenti tak již jistě nikdy nezapomenou, jak krásné mohou být zlomky keramiky zvané terra sigillata, měsícovité idoly halštatu či švartnové náramky Keltů.

Martin Štěpánek 

Migrace žákovských disků označených jako H: na MS OneDrive

Týká se všech žáků, kteří mají uložen jakýkoli obsah na disku H:

Vzhledem k problematickému fungování klienta sítě Novell v prostředí aktualizovaných MS Windows musíme udělat některé změny v ukládání žákovských souborů.

 1. Po pátku 3. listopadu 2017 již žáci nebudou mít přístup ke svým diskům H:
 2. Po pátku 3. listopadu 2017 proběhne přihlašování k žákovským účtům do školní sítě přes přihlašovací údaje MS Office 365.
 3. Je nutné, aby každý žák používající školní síť, přenesl své soubory z disku H: na MS OneDrive (součást MS Office 365).

Postup:

zobrazit celý článek »

Ve středu 18.10.2017 se v Holicích konalo regionální kolo Olympiády dětí a mládeže ve stolním tenise. Naši školu reprezentovala družstva chlapců a dívek v kategorii SŠ pod trenérským vedením Jaroslava Holešínského.

foto Kamil Mudruňka

Chlapci ve složení Karel Mudruňka (5.B), David Marel a Martin Zajíček (oba 8.B) prošli základní skupinou hladce po dvou výhrách 4:0 nad SŠA Holice a SOŠ a SOU Labská přímo do semifinále. Tam porazili stejným poměrem pardubickou SPŠCh a ve finále i přes ztrátu jednoho zápasu přehráli SPŠE 4:1, a tím si zajistili postup do krajského kola v Chrudimi.

Dívky prošly těžší cestou, ale nakonec nebyly tak daleko od stejného úspěchu. Alena Voženílková (7.A) a Edita Šmahelová (8.A) ve skupině narazily na obchodní akademii, se kterou prohrály po těsných zápasech 1:3, ale následnou výhrou nad holickým gymnáziem 3:2 si zajistily semifinále. V něm po boji přehrály SZŠ Pardubice 3:2 a ve finále narazily opět na OA. Ani tentokrát se jim nepodařilo vyhrát, a tak po prohře 2:3 dívky skončily na 2. místě.

Martin Zajíček, 8.B

 

V ranních hodinách 18. října 2017 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Během jedné hodiny se podařilo zaplnit zadní vchod téměř jednou tunou novin, kartonů či starých sešitů. Nejvíce donesla třída 1. B, jejíž žáci dohromady shromáždili 182,5 kg. Těsně za ní se drží třída 6. A se svými 179 kg. Na třetím místě se umístila opět třída osmiletého gymnázia, a to 4. A, která “donesla” 112 kg. Nestydíte se trochu, vy z čtyřletého?

Jak si vůbec vedli samotní studenti gymnázia? Pořadí je následující:

 1. místo: Jáchym Fencl (4. A) – 82 kg
 2. místo: Jana Rohlíková (1. B) – 78 kg
 3. místo: Antonín Kvaček (2. A) – 72 kg
 4. místo: Eliška Kulhánková (6. A) – 66 kg
 5. místo: Klára Kokoloušová (3. A) – 62 kg

Nejenom těmto pěti studentům, ale i všem, kteří se sběru zúčastnili, patří naše poděkování. Peníze, které se díky sběru vyberou, budou použity pro potřeby studentů ve studentské místnosti. Proto, až si budete kopírovat domácí úkol, který jste odmítli splnit doma, vzpomeňte si na to, že to je díky studentům, kteří donesli papír.

Mé díky ovšem patří také těm, kteří pomohli při organizaci sběru. Jsou to Tereza Paříková (1. F), Hana Jadrná (1. F), Alan Matějka (1. F), Ondřej Lebeda (1. F) a Petr Kučera (2. H).

Za celý organizační tým, Jan Malíř (2. H)

Ve středu 18. října 2017 měli žáci 3. F, 3.H, 7.A a 7. B mimořádnou příležitost seznámit se s názory uznávaného odborníka na problematiku bezpečnosti, mezinárodních vztahů a vojenství brigádního generála v záloze Ing. Andora Šándora.

foto: Milan Volejník

Ve svém vystoupení hovořil na téma bezpečnostní politiky, glosoval rozhodnutí významných světových i našich politiků a upozornil na možná rizika související s nárůstem terorismu. Také bylo velmi zajímavé, že bývalý šéf vojenské rozvědky a vysoce postavený důstojník, charismatický a ostřílený řečník, známý z celostátních médií, respektoval zákaz vstupu na plochu naší sportovní haly v běžné obuvi a použil povinné návleky.

Alena Vomlelová

Naše škola využila nabídku Eurocentra Pardubice na zapůjčení putovní výstavy dokumentů Židé v boji a odboji. Na zadní stěně učebny MM1 se tak objevilo třicet fotografií a doprovodných textů, které do konce října nahradily portréty panovníků a přehled vývoje bankovek na našem území.

Žáci i učitelé mají nyní možnost seznámit se s jedním z významných témat 2. světové války – osudy Židů  nejen jako obětí, ale také jako lidí, kteří se statečně bránili násilí a bojovali různými způsoby proti fašismu.

Poprvé byla tato výstava instalována v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2004, v dalších letech se s ní mohli seznámit návštěvníci muzeí v různých městech v České republice, ale také  v Českém centru v Tel Avivu a v Bratislavě. Jejími autory jsou přední čeští a slovenští historikové z Historického ústavu AV ČR. 

Děkuji paní Jánské za instalování výstavy.

Alena Vomlelová

 

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.