Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Listopad, 2019

Dne 22. listopadu 2019 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády.

V I. kategorii (3. a 4. ročník nižšího gymnázia) soutěžilo 12 studentů. Bylo možné dosáhnout maximálně 65 bodů. Nejlepších výsledků dosáhli:

 1. Kryštof Kalvach (59 bodů)
 2. Matěj Pleskot (54 bodů)
 3. Martin Kavička (50 bodů)

V II. kategorii (vyšší gymnázium) soutěžilo 15 studentů. Bylo možné dosáhnout maximálně 60 bodů. Nejlepších výsledků dosáhli:

 1. Jan Vítek (52 bodů)
 2. Tomáš Ludvík (51 bodů)
 3. Kliment Mrázek (50 bodů)

Gratulujeme a nejlepším řešitelům přejeme úspěchy v dalším kole soutěže.

Martin Štěpánek

Na konci června 2019 byli požádáni rodiče, příbuzní a přátelé žáků čtyř tříd (5.A, 5.B, 7.A, 4.H), aby zavzpomínali na atmosféru konce 80. let a události roku 1989. Do října tak vznikl pozoruhodný soubor 28 písemně zaznamenaných vzpomínek, zapůjčených fotografií a jiných dobových materiálů.

Hodnotným darem Ley Vyleťalové se staly klíče, které údajně cinkaly na manifestacích roku 1989.

Z části donesených materiálů vznikly dva informační panely. Byl využíván přímo i ve vyučovacích hodinách. Velký dík patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli.

Martin Štěpánek

Prostředky, které v této akci získali, použije Tyflocentrum Pardubice na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké v Pardubickém kraji.

Luděk Burian, ředitel školy

Dne 14. 11. 2019 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády Pardubického kraje ve florbalu v kategorii dívek ze středních škol. Turnaj proběhl ve dvou skupinách, jejichž vítězové se na závěr utkali ve finále o celkové prvenství.

V prvním zápasu čekal na naše dívky soupeř ze Střední zdravotní školy (SZŠ). Od začátku byla patrná jasná převaha našeho týmu a závěrečný stav 5:0 v náš prospěch to potvrdil. Druhé utkání proti Střední průmyslové škole chemické (SPŠCH) bylo vyrovnané, ale bohužel po několika chybách na naší straně jsme si připsaly první prohru 1:3. Do třetího zápasu vstoupila naše děvčata s odhodláním zvítězit a pokusit se o postup do finále.

zobrazit celý článek »

Informace pro účastníky letního sportovního kurzu pro předmaturitní ročníky.

Termín:        

 • 17. 5. 2020 (ne) – 24. 5. 2020 (ne) – 7. A, 3. F
 • 22. 5. 2020 (pá) – 29. 5. 2020 (pá) – 7. B, 3. H

Místo:

Bella Italia EFA Village – Lignango Sabbiadoro http://www.bellaitaliavillage.com

zobrazit celý článek »

Studenti všech ročníků naší školy si v různých formách přiblížili události listopadu 1989.

Žáci nižšího gymnázia se zaměřili na dějiny každodennosti roku 1989 a vytvořili za pomoci vzpomínek rodičů a prarodičů velice zdařilé projekty reflektující různé aspekty života (školství, cestování, odívání, listopadové události apod.). Projekty doprovodili fotografiemi z rodinných alb. Některé třídy vytvořily na základě svého průzkumu nazvaného Co si vybavíte, když se řekne 17. listopad? velice zdařilé plakáty. Výtvory studentů zdobí vestibul školy a slouží jako podklady pro další diskuse.

Atmosféru doby jsme si také mohli přiblížit při absolvování programu VČM Branný den, kdy si žáci zkusili být pionýry a zažít brannou výchovu i se vstupem do krytu civilní obrany.

zobrazit celý článek »

Ve středu 13. 11. 2019 se v aule Univerzity Pardubice uskutečnilo slavnostní předávání ocenění nejlepším studentům středních škol a nejlepším žákům základních škol. Ocenění žákům předávali představitelé města Pardubice – primátor Martin Charvát, náměstek primátora Jakub Rychtecký a předseda Komise pro výchovu a vzdělávání František Němec.

Město Pardubice každoročně odměňuje žáky a studenty, kteří se umístili na předních místech v mezinárodních, celostátních a krajských vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Každý oceněný žák obdržel pamětní list a finanční odměnu.

Letošní rok s sebou přinesl celkem 41 oceněných žáků ze základních uměleckých škol, 60 žáků ze základních a škol a nižších gymnázií a 69 středoškoláků.

Za naši školu bylo oceněno celkem 16 žáků (13 SŠ, 3 ZŠ). Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za odvedenou práci v minulém školním roce.

Filip Petr

V komorní atmosféře proběhl dne 13. 11. 2019 poslechový pořad Soundtrack revoluce.  Jednalo se o pokus přiblížit studentům atmosféru doby kolem roku 1989 jiným způsobem, a to prostřednictvím hudby.

Během hodinového setkání zaznělo deset písní z originálních vinylových desek z časů konce komunistického režimu a počátků demokracie. Co skladba, to jiný styl, dohromady však mozaika dramatických změn, které formovaly náš současný svět.

Martin Štěpánek

Tuto otázku pokládali žáci 3. B a 4. B v rámci svého projektu pamětníkům událostí před 30 lety. Mohli tak získat informace a dojmy ze sametové revoluce nejen od rodinných příslušníků, ale i od náhodných kolemjdoucích, které oslovovali v ulicích města. Velice různorodé odpovědi seřadili podle četnosti a výsledkem jsou 2 plakáty, které lze využít k aktuální diskusi nebo i pro výuku v následujících letech.

Děkuji panu Vališovi, který nám pomohl s konečnou vizuální podobou plakátů.

Alena Vlasáková

TERMÍN: 8. – 13. 3. 2020

ODJEZD: neděle 8. 3. 2020 ve 13:30 hod. od budovy školy, sraz nejpozději ve 13.15 hod., abychom naložili včas věci do autobusu.

PŘÍJEZD: pátek 13. 3. 2020 v cca 17:30 hod. před budovu školy – podle aktuální dopravní situace, plánovaný odjezd z Pece pod Sněžkou je v 15:30  hod.

zobrazit celý článek »

Tak se nazývá program, který dne 8. listopadu 2019 přichystali pracovníci VČM pro žáky 5.A. Žáky některých jiných tříd čeká stejný program v jiných termínech.

Pomocí hraní rolí a díky fiktivním i skutečným dokumentům se mohli studenti vcítit do pocitů sestry Jana Zajíce, který roku 1969 pro vyburcování národa obětoval svůj život, a na jednom osudu tak pochopit dobu předcházející listopadu 1989. Takový přístup k tématu vyhodnotili žáci jako velice přínosný.

Martin Štěpánek

V úterý 21. ledna 2020 se na našem gymnáziu uskuteční Přijímací zkoušky nanečisto. Ilustrační testy připraví společnost Cermat, která bude zajišťovat středním školám v celé republice testy pro řádné přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium.

zobrazit celý článek »

„Základem k udržení svobody a demokracie je znát svoji historii,“ zaznělo na Dašáku k 17. listopadu

Na setkání studentů a učitelů k připomínce a uctění událostí v roce 1939 a 1989 pozval ředitel gymnázia Dašická Luděk Burian ve čtvrtek 14. listopadu do sportovní haly přímé svědky a aktéry listopadových událostí roku 1989 a současné zástupce univerzity, divadla, města a kraje. „Studenti a pedagogové našeho gymnázia sehráli v Pardubicích důležitou úlohu při demokratických změnách na přelomu roků 1989 a 1990. Jsem rád, že 725 našich současných studentů mělo možnost vyslechnout mimo jiné i poutavý příběh disidentky, zakladatelky OF v Pardubicích Jarmily Stibicové, pedagožky, která byla totalitním režimem velmi perzekuována a jejíž život byl velmi statečný,“ uvedl ředitel školy Luděk Burian.

foto Milan Volejník, postprocessing Josef Rak

„Hlavním motorem událostí v listopadu 1989 byli i v Pardubicích vysokoškolští studenti, proto byl hostem i profesor a rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. Velmi významnými motivátory té doby byli herci Východočeského divadla Pardubice, proto jsem pozval také současného ředitele Petra Dohnala. O své pocity a o vývoj událostí přímo na gymnáziu, jehož studenti a pedagogové jako jediní ze středních škol vyšli do ulic už 21. listopadu 1989, se s námi podělil profesor matematiky Josef Kubát, který nastoupil do funkce ředitele gymnázia Dašická v roce 1986,“ vysvětlil Luděk Burian.

Studenti z Gymnázia v Dašické vyšli do ulic v době, kdy ještě nic nebylo jasné

Gymnázium – jako první střední škola v Pardubicích – odvážně podpořilo stávkující vysokoškoláky VŠCHT, kteří už v pondělí 20. 11. 1989 přišli studenty i učitele seznámit se situací v Praze. „Svolal jsem pedagogický sbor a sdělil svoje stanovisko odsuzující brutální zákrok i VB na Národní třídě i to, že se studenty je třeba diskutovat. Sešli se zástupci tříd a probíhala první jednání a diskuse mezi žáky a vedením gymnázia,“ vzpomínal Josef Kubát. „Studenti požadovali, aby škola šla 21. 11. průvodem před budovu VŠCHT vyjádřit svoje stanovisko. Vyjasnil jsem si s nimi průběh a pedagogickému sboru jsem oznámil, že beru za celou akci osobní odpovědnost. Účast studentů byla dobrovolná, ve škole zůstalo asi 15 studentů a menší počet učitelů. Po jejich jménech jsem nikdy nepátral.“

Josef Kubát si podle svých slov dnes velmi cení postoje tehdejších studentů a většiny učitelů. „Byli jsme první a jediná škola, která vyšla do ulic města v době, kdy vůbec nebylo jasné, jak se situace a události budou vyvíjet. Všichni jsme jen doufali, že rozjetý rychlík musí k bráně svobody a demokracie dorazit,“ sdílel své pocity tehdejší ředitel školy. Inspiroval také studenty k práci a vytrvalosti ve studiu: „Malý národ může být veliký jen svojí kulturou a vzdělaností. Vědec a vynálezce Thomas Alva Edison řekl, že k dosažení něčeho cenného jsou potřebné tři základní věci: tvrdá práce, vytrvalost a zdravý rozum. Řiďte se tím.“

Signály ohrožení svobody je třeba vnímat, důležité je diskutovat

Ředitel Východočeského divadla Pardubice Petr Dohnal vidí v mladých lidech velkou budoucnost. „Jaká bude, to záleží na vás. Mladí lidé byli vždy hybateli společenských změn a pokroku, a tak to bude i nadále. Svobodu a demokracii je třeba opečovávat a pořád jít dál s očima otevřenýma, vzdělávat se a chápat se všech možností, které se nabízejí.“ Dodal, že člověk případné ohrožení svobody vždycky pozná, když bude vnímat symptomy, které mohou demokracii uškodit. „Těmi signály jsou populismus i extrémní názory, které mohou nabízet jednoduchá řešení. Je třeba je nepodceňovat a stále hledat cesty k cíli, tedy k rozvoji demokracie. Základ je učit se z historie.“

Rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek k tomu uvedl, že je důležité umět rozeznávat balast od podstatných věcí. „Internet je plný nejrůznějších zpráv, ne všechny mají kvalitu a relevanci. Jedině v diskusi si tříbíme onu schopnost adekvátně reagovat a smysluplně argumentovat.“ Jako důležité vidí hledání rovnováhy ve společnosti. „Je to moc důležitá věc, na kterou se zapomíná. Rovnováhu hledáte v partnerském vztahu, v rodině, hledáte ji mezi tím, co vás baví a co musíte dělat, a my všichni ji musíme hledat i u lidí, se kterými se potkáváme. Já považuji za klíčovou věc rovnováhu mezi mladými a staršími, je třeba nikoliv hledat rozpory, ale naopak společné věcí, které nás spojují.“

 

„Měla jsem štěstí. Listopadové události v roce 1989 mě zastihly připravenou,“ říká Jolana Voldánová

Devadesátiminutovým programem v nabité sportovní hale provázela absolventka gymnázia a dlouholetá moderátorka České televize Jolana Voldánová.  „Na půdě ‚domovského‘ gymnázia Dašická jsem prožívala dospívání a dozrávání, zde se zhmotňovaly moje sny o budoucím životě, i když ještě v té době stále v socialistickém Československu,“ říká moderátorka, která Dašák opouštěla v roce 1987. „Odcházela jsem s pocitem, že maturitu mám za sebou a život mně začíná. A skutečně začal, protože jsem měla tu ‚kliku‘, že jsem jako velmi mladá zažila listopadové události roku 1989. V té době se v Praze tvořila úplně nová média, nabírali se noví lidé, protože vše staré stálo na komunistických základech. Měla jsem to štěstí, že jsem u toho mohla být, byla jsem nezatížená režimem, a navíc jsem byla dychtivá učit se. Díky tomu jsem se dostala tam, kde jsem chtěla být – začala jsem pracovat ve zpravodajství.“

Jolana Voldánová pád komunistického režimu prožívala v nebývalé euforii, nevídané mezilidské solidaritě a přátelství. „Zbavili jsme se jednoho společného nenáviděného nepřítele a ze dne na den jsme získali svobodu ve všem, co bylo do té doby nemyslitelné. Mohli jsme najednou říkat veřejně, co si myslíme, mít jiný názor, za který nás nikdo nepotrestá. Od té doby jsme mohli cestovat a studovat v zahraničí, což bylo před rokem 1989 úplně nemyslitelné, podnikat, zkrátka mít život ve svých rukou, aniž by nám někdo diktoval něco jiného. Tu euforii bych přála zažít i vám, ono propojení, soudržnost, to, jak se na sebe lidé usmívali, jak si pomáhali. To tady teď postrádám a nejsem sama.“

 „Mějte se krásně, starejte se o svoji svobodu, protože to nikdo za vás neudělá. Připomenu, co už tady zaznělo: demokracie rozhodně není zadarmo,“ vzkázala ještě studentům.

Zdenka Hanyšová Celá 

V úterý 5. 11. 2019 se naše hráčky zúčastnily krajského kola soutěže Olympiády mládeže ve stolním tenisu v Litomyšli, kde vybojovaly stříbrné medaile, když před tím zvítězily v okresním kole v Holicích. V okresním kole naopak skončili hráči naší školy, když se umístili na 2. nepostupovém místě. Vzorně reprezentovali: Anežka Bajerová z 5. A, Emma Kačírková z 1. H, Karel Mudruňka ze 7. B, Kliment Mrázek ze 7. B a Richard Kala z 1. H.

Jaroslav Holešínský

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.