Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Březen, 2021

Dne 17. 3. 2021 se uskutečnilo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Probíhalo online formou stejně jako kolo okresní.

Velkou radost nám udělali všichni naši borci. V kategorii D (žáci středních škol) se umístil na krásném čtvrtém místě Tomáš Kvapil ze třídy 7. B a hned v závěsu za ním na pátém místě skončil Ondřej Štorek z 8. A. Na stupně vítězů v kategorii B dosáhl Jonáš Plachý z 2. A, který obsadil bronzovou příčku.

Velkým příslibem do budoucna se ukázal být benjamínek mezi reprezentanty, Tomáš Jarošík z 1. A, který vyhrál nejen okresní, ale i krajské kolo v kategorii A. Všem borcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a srdečně blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Radka Vašíčková

Vážení zákonní zástupci a uchazeči, velmi si vážíme všech doručených přihlášek ke studiu na naší škole, váš zájem nás velmi těší. Prosíme vás a vaše rodiče, abyste si pozorně přečetli následující informace.

Prosíme zákonné zástupce, zda by si mohli osobně od úterý 6. dubna do čtvrtka 8. dubna 2021, vždy od 7:30 do 15:30, vyzvednout na sekretariátu naší školy pozvánky k přijímacím zkouškám. Nevyzvednuté pozvánky rozešleme poštou do vlastních rukou.

Vzhledem k posunutí termínu přijímacích zkoušek přijímáme případné přílohy pro stanovení bodů za aktivity nad rámec běžných školních povinností (soutěže, olympiády,..) do 29. 4. 2021.

Všem uchazečům o studium přejeme hodně štěstí.

Luděk Burian, ředitel školy

V letošním školním roce 2020/2021 byly soutěže v cizích jazycích vyhlášeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy distanční formou. Soutěž ve francouzském jazyce tak zaznamenala jisté změny. Žáci nemusí absolvovat poslechovou část, ale účastní se pouze ústního projevu. Soutěž probíhá online, a to v podobě videohovorů.

Soutěžící sedící doma před monitorem svého počítače odpovídají na otázky, které jim klade komise. Nejprve musí popsat obrázek a poté se vyjadřují k zadanému tématu. V letošním roce však nemají soutěžící čas na přípravu. Veškerá interakce probíhá okamžitě. Soutěž tak klade zvýšené nároky na soustředění a nutí účastníky rychle a správně reagovat.

Školní kolo, které proběhlo 24. února 2021, prokázalo, že talentovaných a motivovaných francouzštinářů je na našem gymnáziu dostatek. Účastníci soutěže, kteří obsadili finálová místa, nás budou reprezentovat v krajském kole, jež spolupořádá naše škola dne 8. dubna. Gratulujeme soutěžícím k výbornému umístění ve školním kole a držíme palce do kola krajského.

Přemysl Machatý

zobrazit celý článek »

V pátek 19. 3. 2021 proběhla na našem gymnáziu soutěž Matematický klokan. V letošním ročníku se ve čtyřech věkových kategoriích zúčastnilo 131 studentů. Ve školním kole se na prvních místech v jednotlivých kategoriích umístili:

Klokan Benjamin

 1. Kryštof Šourek, 1.B
 2. Aneta Tomišková, 2.B
 3. Matěj Pikhart, 1.B

Klokan Kadet

 1. Barbora Hronová, 3.A
 2. Kateřina Dušková, 3.A
 3. Vojtěch Vávra, 3.A

Klokan Junior

 1. Vít Brázda, 2.F
 2. Tereza Buráňová, 6.A
 3. Matěj Krejčí, 5.B

Klokan Student

 1. Daniel František Mezera, 3.F
 2. Matěj Mocek, 7.B
 3. Petr Dočekal, 4.H

Děkuji všem za účast a doufám, že vás tato soutěž bavila. Společně budeme čekat, jak dopadne srovnání výsledků žáků naší školy s výsledky celorepublikovými.

Renata Čermáková

V sobotu 13. 3. 2021 jsme se zúčastnili finále devátého ročníku Olympiády lidských práv. Školního kola, ve kterém jsme psali krátkou esej na aktuální lidskoprávní témata, se zúčastnilo přes 400 soutěžících z celé ČR.

V národním kole, do něhož postoupilo 50 z nich, jsme měli za úkol napsat a při online konferenci ústně obhájit podstatně rozsáhlejší esej. Po obhajobě jsme byli vybraní mezi 9 superfinalistů, kterým odborná porota kladla otázky týkající se aktuálních společenských problémů. V konečném pořadí jsme se umístili na předních příčkách, Adéla Chalupová (3.F) na sdíleném 4. místě a Jan Španiel (3.H) na prvním místě.

zobrazit celý článek »

Fyzikální olympiáda probíhá i v době koronaviru a naši studenti si v nejvyšší kategorii A nevedli špatně. V krajském kole soutěžilo šest studentů našeho gymnázia a čtyři z nich postoupili do kola celostátního. Byli to Pavel Provazník, Štěpán Hortlík, Karel Mudruňka a Ondřej Štorek. Do celostátního kola, které se konalo ve dnech 10. a 11. března 2021, bylo pozváno 50 nejlepších řešitelů z krajských kol. Soutěžilo se pochopitelně distanční formou. Ve středu studenti řešili v průběhu pěti hodin čtyři náročné teoretické úlohy a ve čtvrtek praktickou úlohu. Ta se však lišila od všech předchozích ročníků, protože studenti seděli ve svých domovech a nemohli pracovat se skutečnými přístroji. Pořadatelé pro ně proto připravili webovou aplikaci simulující reálné měření s voltmetrem. Studenti zapojovali virtuální experiment a vyhodnocovali naměřená data.

zobrazit celý článek »

Vážení uchazeči o studium,

v reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo úpravu termínů jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

Písemné testy JPZ se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021 pro 4leté obory a 5. a 6. května 2021 pro víceletá gymnázia. Náhradní termín PT JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021.

Mgr. Luděk Burian, ředitel školy

Ve dnech 25. 1. až 28. 2. 2021 pořádalo Eurocentrum Pardubice online kvíz Znáš Evropu, ve kterém bylo hlavním cílem rychle a správně odpovědět na otázky vztahující se k informacím a zajímavostem o Evropě a Evropské unii. Na soutěž nás upozornil pan učitel Machatý a za to mu moc děkujeme.

Otázky měly různá zaměření, od hlavních památek evropských měst až po historii a vlastnosti EU. Občas jsem musela i tipovat, neboť se ve kvízu vyskytly dotazy na roky, kdy se jaký stát přidal k EU. Celkem soutěž obsahovala 20 úkolů a opravdu důležitá byla rychlost, jelikož hned několik studentů mělo všech 20 otázek správně. Skončila jsem na krásném 2. místě a jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Hlavní cena byla desková hra Kvíz o Evropě a knížky se zajímavostmi o EU. Už se těším na další soutěž!

Andrea Chybová, 3.H

Filosofickou olympiádu organizuje Katedra filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové. Hlavní motivací projektu je snaha představit filosofii jako moderní a svěží disciplínu, která není jen historickým přehledem myšlenek o odtažitých otázkách, ale oborem, jenž dokáže smysluplně přispět k diskusím nad zcela současnými problémy.

Kliment Mrázek z 8. B reprezentoval naši školu ve Filosofické olympiádě už v loňském školním roce. Letos se opět zapojil velmi úspěšně. V prvním kole, kterého se zúčastnilo 134 soutěžících, prokázal perfektní znalosti všeobecného přehledu filosofie, vynikal v kritickém myšlení a umění argumentovat. Do druhého kola olympiády postoupilo 17 žáků.  Tentokrát na Klimenta čekal obtížný úkol vypracovat esej týkající se hodnoty lidského života.

Klimentovi gratulujeme k báječnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Blanka Břízová

Nelze nekonstatovat úvodem, že máme mezi našimi studenty skvělé znalce mateřského jazyka. Důkazem toho jsou výsledky okresního kola Olympiády v českém jazyce z 28. ledna 2021.

V první kategorii, jež je určena studentům 3. a 4. ročníku nižšího gymnázia, své soupeře rozdrtila Eliška Wandrolová – obsadila první příčku. (Na pěkném 7. místě se pak umístil Šimon Špilar.)

V druhé kategorii, určené studentům vyššího gymnázia, zvítězila Alžběta Vítková a hned na druhém místě se umístil Jan Španiel.

Gratulujeme a Elišce, Alžbětě a Honzovi držíme palce v následujícím krajském kole soutěže.

Martin Štěpánek

I když soutěže letos probíhají netradiční online formou, dokáží i tak naši studenti dosáhnout skvělých výsledků. Stalo se tak v případě okresního kola Dějepisné olympiády, které se konalo 15. ledna 2021 a v němž se na 2. místě umístil Josef Lustig a na 3. místě Kryštof Kalvach.

Gratulujeme těmto studentům k jejich znamenitému úspěchu, přejeme hodně štěstí v krajském kole a děkujeme za radost, kterou nám jejich umístění přineslo.

Martin Štěpánek 

Nudíš se? Netušíš, co budeš dělat následující 2 týdny? Štve tě korona, jsi sociálně deprimovaný a už tě přestává bavit hraní CSka? Ideální stav na to vyzkoušet něco nového! Od soboty 6. 3. 2021 bude ve Studáneckém lese po dobu deseti dní (do úterý 16. 3. 2021) připraven bezkontaktní „vědomostní orienťák“. Neboj, není to nic složitého, zvládne ho úplně každý.

Na mapě https://gypce.cz/mapa/dasackyobmapa.pdf bude vyznačená trať o 13 kontrolách, přičemž na každé z nich najdeš zalaminovaný štítek s otázkou. Tvým úkolem je trať celou projít ve správném pořadí. Neděs se! Samozřejmě chápeme, že ne každý je orienťákem políbený, a tak nejdříve pár rad do začátku.

zobrazit celý článek »

V posledním únorovém týdnu proběhlo online formou okresní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci naší školy dosáhli ve všech kategoriích na velice krásná umístění. Medailisté si tímto výkonem řekli  o  nominaci do krajského kola, které by se mělo konat 17. 3. 2021. Gratulujeme oceněným a děkujeme všem účastníkům za dobře předvedené zeměpisné znalosti.

Výsledky okresního kola:

Kategorie A (primy):

 1. místo – Jarošík Tomáš (1. A)

     4. místo – Jelínek Jan (1. B)

Kategorie B (sekundy):

 1. místo – Plachý Jonáš (2. A)

Kategorie C (tercie a kvarty):

 1. místo – Černohorský Ota (3. A)

Kategorie D (střední školy):

 1. místo – Štorek Ondřej (8. A)
 2. místo – Kvapil Tomáš (7. B)

Postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Lenka Koberová, Radka Vašíčková

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.