Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Červen, 2014

gypce_2013_2014_nahled

Třída 4.B pojala ukončení studia na nižším gymnáziu a přechod do vyššího gymnázia jako uvolněný neformální happening.

Slovní popis je zřejmě zcela zbytečný. Více prozradí fotogalerie:

vysvedceni_4B_2014

zobrazit celý článek »

IMAG0937A přišla neděle. Den poklidu, ale i smutku, protože jsme věděli, že je to poslední den, který s korespondenty ve Francii prožijeme. Ale den to byl pěkný a ráda na něj budu vzpomínat.

Z postele jsme se vyhrabali až kolem jedenácté, posnídali a vyrazili na kole na výlet do nedalekého městečka La Garnache. Projeli jsme si jej a podívali se na místní pamětihodnosti. Minuli jsme hřbitov, nahlédli do místního chrámu, který má bohatou výzdobu.

Francouzští korespondenti nám ukázali budovu jejich bývalé školy a podělili se s námi o veselé historky, které za léta studia v této budově prožili. Domů jsme se vrátili kolem rybníka a vydatně poobědvali. Odpoledne jsme jeli na prohlídku dalšího městečka, které se jmenuje Pornic a jsou u něho pěkné pískové pláže charakteristické pro toto pobřeží.

Cesta byla zajímavější, než by se na první pohled mohlo zdát. Protože byl příliv, některé cesty byly pod vodou a my jsme se museli brodit po kolena ve vodě. Nakonec jsme ale byli odměněni pohledem na moře a pobytem na pěkné písečné pláži.

Zahráli jsme si tam vybíjenou, fotbal a taky něco, co mělo být volejbalem, ale bylo spíš jeho parodií. Já jsem se také nechala vyprovokovat k sázce s Enzem. Vsadili jsme se, že když se vykoupu v moři, on do vody vleze také. Voda byla chladná a s velkými vlnami, ale byla jsem ráda, že se můžu vykoupat. Enzo, ten zbabělec a podvodník, ale couvnul a do moře nevlezl.:-((

zobrazit celý článek »

Naše škola dostala atraktivní možností zapojení žáků do projektu BRAVO II. Tento projekt se týká spolupráce čtyř fakult Univerzity Pardubice a středních škol Pardubického kraje.

Na fakultách chemicko-technologické, dopravní, zdravotnických studií a ekonomicko-správní bude v příštím školním roce vytvořeno 37 míst pro středoškoláky. Tato místa jsou rozdělena mezi tyto fakulty a žákům bude v rámci tohoto projektu umožněn výzkum na určitá témata.

Žáci středních škol by měli v příštím školním roce vykonávat činnost na těchto fakultách pod odborným vedením tzv. mentorů a mentorů juniorů a výsledkem jejich snažení by měla být vědecká práce, kterou lze použít jako velmi kvalitní práci do soutěže Středoškolská odborná činnost. Na závěr projektu se všechny práce budou prezentovat na konferenci, která by měla proběhnout ve druhé polovině března 2015.

Podrobnosti najdete zde: Brána vědě/ní otevřená II

zobrazit celý článek »

Na naší škole pracují dva kroužky – pro žáky nižšího gymnázia a žáky vyššího gymnázia. Jaká je jejich činnost napoví prezentace:

Jana Herudková, Pavel Kycl

Akce se konala v rámci Projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt OP VK s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila soutěže Battlefield, která je určena pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií a zabývá se tématem 2. světové války a odboje.

Do základního kola jsme vyslali 3 týmy ze tříd 3. A, 3. B a spojený tým 4. A a 4. B. Právě posledně jmenovaný tým si vedl nejlépe a po skvělém 2. místě se probojoval do celostátního finále. Finálové kolo proběhlo ve středu 18. 6. 2014 v lanovém centru Proud v Praze a je třeba říct, že jsme jeli především sbírat zkušenosti.

zobrazit celý článek »

Setkání s režisérem Tomášem Magnuskem

V pátek 20. 6. 2014  měli studenti tříd 6. A, 3. F a 3.H možnost setkat se s režisérem a producentem Tomášem Magnuskem. Do povědomí českých diváků se Magnusek vepsal kontroverzním filmem Bastardi, na kterém se podílel především jako scénárista. V současné době pracuje jako režisér na seriálu Stopy života pro TV Prima.

Velmi osobitým způsobem, sebekriticky, sebeironicky a především otevřeně pohovořil Tomáš Magnusek se studenty o procesu vzniku filmu, o práci s herci, o svých profesních pádech i vzestupech. Naznačil i své další smělé plány, a to oslovit pro filmování slavné světové hvězdy. Svým upřímným projevem  zapůsobil na studenty stejně jako jeho filmy – některé nadchnul, jiné šokoval.

Věříme, že beseda s Tomášem Magnuskem bude patřit k těm nezapomenutelným.

Ivana Hrdinková

V sobotu 21.6. proběhl v Praze již 11. ročník mezinárodní soutěže robotů s názvem Robotický den. Soutěžilo 152 robotů, 235 účastníků z 5 zemí v 7 různých soutěžích. Skutečně pestrý program a náročná pravidla připravila MFF UK a sdružení Robonika.

Naši školu reprezentovaly velmi úspěšně 4 týmy:

 • Kamil Mudruňka a Jakub Dlouhý v soutěži Art, Robots & Entertainment
 • Ondřej Dostál a Jiří Landsmann – Line Follower
 • Václav Ruml a Martin Schejbal – Ketchup House
 • Martin Jaroš, Matěj Tobiáš a Jan Jurica – Ketchup House.

zobrazit celý článek »

Ve středu 18. 6. 2014 proběhla ve školní jídelně schůzka k zakončení projektu Comenius – Partnerství škol na téma ‛Exploring and sharing European – Turkish common and different body languages to understand each other better’ (překlad: Zkoumání a sdílení evropsko-tureckých společných a odlišných znaků v řeči těla, abychom si lépe rozuměli).

Koordinátora projektu za školu (Mgr. Kateřina Ulbrichová) seznámila vyučující, rodiče, žáky s průběhem dvouletého projektu, s jeho výsledky (představení finální brožury zobrazující body language jednotlivých partnerských zemí, prezentace žáků na téma Silent films, ukázka výtvarných prací, atd.). Žáci ze současného a bývalého projektového týmu předvedli prezentace fotek s doprovodným komentářem o jednotlivých zahraničních mobilitách.

Finální brožura zobrazující stejné a odlišné znaky v body language (řeči těla) jednotlivých partnerských zemí je dostupná na naší projektové webové stránce:

http://www.turkisheubodylanguages.com (konkrétně pod záložkou Project products – E-Catalogue book)

Veškeré další informace a materiály naleznete v průběhu září 2014 v databázi EST na: http://www.europeansharedtreasure.eu

 

Comeniuspozvanka

Kateřina Ulbrichová

související:

bezpravi_1Závěrečné setkání týmů, které se věnovaly smutným osudům účastníků 3. odboje, se konalo ve dnech 17. a 18. června 2014 v Praze.  Nikola Voráčová (7.A) a Jana Hofmanová (2.H) opět dokázaly, že dějepis nemusí být jen nudné memorování. Zpracovaly příběh paní Jarmily Stránské (1926) z Pardubic, jejíž život charakterizuje moto letošního Dne proti ztrátě paměti – 64. výročí popravy Milady Horákové – “Komunismus bolí”.

Naše badatelky se s paní Stránskou několikrát sešly, nahrávaly její vzpomínky, oslovily Národní archiv v Praze  a Státní oblastní archiv v Zámrsku, dohledaly potřebné dokumenty, prostudovaly je a na jejich základě vytvořily textové zpracování a přehlednou prezentaci.

Paní Stránská toužila být učitelkou a svůj sen uskutečnila. V srpnu 1951 však byla zatčena, ve

bezpravi_2

vykonstruovaném procesu odsouzena ke třem letům vězení, amnestie trest zkrátila, a tak byla v červnu 1953 propuštěna.

Učitelkou už být nesměla a až do odchodu do důchodu zažívala, jak komunismus bolí – žila se stigmatem “té, co byla zavřená”. Okresní soud v Ústí nad Orlicí ji v roce 1990 v plném rozsahu rehabilitoval.

Aby se nezapomnělo, že komunismus bolí a že jeho oběti si zaslouží naši úctu, autorky se zúčastní pietního aktu u desky obětem komunismu 26.6. 2014 společně se členy Konfederace politických vězňů v Pardubicích.

Alena Vomlelová

Seznam učebnic pro školní rok 2014/2015 – ke stažení

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 se dostaví všichni přijatí žáci vyššího gymnázia (případně jejich zákonní zástupci) do budovy školy v 9:30.

 • budou zařazeni do tříd
 • seznámí se s třídním učitelem
 • dostanou seznam učebnic pro 1. ročník
 • mohou se zúčastnit burzy učebnic ve školní jídelně, která začne v 10:00 hodin (je proto nutné, aby žáci přišli s určitou finanční částkou).

Ze školy odejdou asi v 10:30.

Účastníkům výměnného pobytu v SRN ve školním roce 2013/2014 bylo vráceno 938,- Kč.

Marie Matyášová

V úterý 17. 6. 2014 se tým naší školy pod dozorem paní učitelky O. Vackové zúčastnil závodu šestičlenných družstev s názvem „LEGIE“, který se konal v Lanovém centru Proud v Praze-Vysočanech. Soutěžilo se o pohár náčelníka generálního štábu. Bravurně jsme si vedli ve všech disciplínách, ať už šlo o vysoká lana, střílení ze vzduchovky nebo dešifrování tajných hesel. Obzvlášť se nám povedl test znalostí zaměřený právě na Československé legie. Tímto způsobem jsme si tedy i připomněli stoleté výročí vypuknutí 1. světové války.

A tak se nakonec stalo, že jsme se s naším skóre 18 500 bodů objevili ve složení Tomáš Bydžovský, Tomáš Deml, Martin Kaplan, Filip Trusina, Tereza XIII. (všichni 7. B) a František Valenta  (1. F) na třetím místě. Odvezli jsme si bronz, ale s vytyčeným cílem, že příště ten krásný „zelený“ pohár za první místo poputuje k nám do Pardubic!

František Valenta

foto: O. Vacková

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.