Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Únor, 2014

Karel_Kafka_vystava

Malíř Karel Kafka učil na našem gymnáziu výtvarnou výchovu a český jazyk. V galérii Mázhaus na Pernštýnském náměstí se připravuje výstava jeho obrazů.

zobrazit celý článek »

Ve čtvrtek 27. 2. 2014 se třída 3. H zúčastnila semináře „Příležitosti pro mladé Evropany“, který se konal v Domě techniky. Studenti se dozvěděli od přednášejících užitečné informace o cestování a příležitostech pro práci a studium v Evropě.

V úvodu vysvětlila vedoucí Eurocentra, paní PhDr. Radka Kozlová, jak vyplnit Europass.  Dále nás také EURES poradkyně pro Pardubický kraj, paní  Bc. Radka Vojtíšková, detailně seznámila s požadavky zaměstnavatelů v zahraničí, riziky spojenými s hledáním zaměstnání či jak nejlépe zaměstnavatele zaujmout.

Po přestávce se slova ujal zástupce Student Agency pan Zdeněk Moravec, který studenty seznámil s možnostmi jazykových, studijních a pracovních pobytů v zahraničí.

zobrazit celý článek »

Učebny, kde probíhá výuka spolufinancovaná financovaná z prostředků EU v rámci projektu  Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, byly vybaveny jednotným označením:

související:

související

Akce se konala v rámci Projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt OP VK s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

V okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila v I. kategorii 2. místo Adéla Macháčková (třída 3. A) a ve II. kategorii získal 1. místo Jiří Etrych (třída 6. B).

Oběma soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Marie Matyášová

Poslední lekce přípravných kurzů na přijímací zkoušky pro uchazeče o studium na čtyřletém gymnáziu z českého jazyka a z matematiky se z 2. dubna 2014 přesouvá na 9. dubna 2014.

Marie Matyášová

Ve úterý 25. února 2014 hostila Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou s přednáškou “Člověk a energie”. Účastníky této přednášky byli i studenti ze 3. H našeho gymnázia.

P1140224_P1140208_

Se studenty Ing. Dana Drábová, Ph.D.,Dr.h.c. debatovala o energii, jejích zdrojích a její využitelnosti.

zobrazit celý článek »

V úterý 18. 2. 2014 se konala okresní přehlídka Festivalu vědecko-technických projektů. Za naši školu se zúčastnilo 17 žáků s 10 projekty. Byli velice úspěšní, do krajského kola postoupilo 7 projektů (viz tabulka). Všem účastníkům děkujeme za jejich práci a úspěšným blahopřejeme.

Soňa Křišťanová

FVTPFVTP projekty 

zobrazit celý článek »

V úterý 18. 2. 2014 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Z našich zástupců ve svých kategoriích zvítězili Petr Kavička z 1. A a  Petr Kučera z 2. A. Lukáš Svoboda z 5. B byl třetí. Na medailová umístění tentokrát nedosáhli Aneta Hořínková z 2. F a Jindřich Horák ze 4.B.

Všem děkujeme za reprezentaci a Petrům přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Michal Holešínský

Vybraní studenti třídy 1. F a 1. H mohli v rámci výuky hudební výchovy dne 19. 2. 2014 navštívit továrnu Petrof v Hradci Králové, která je tradičním a v současné době největším výrobcem klavírů a pianin v Evropě.

Založil ji Antonín Petrof v roce 1864 v Hradci Králové a během krátké doby se mu s pomocí rodiny podařilo z malé dílny vybudovat prosperující továrnu vyvážející klavíry a pianina do celého světa. Během 150 let existence firmy se Petrof stal jedním z předních světových výrobců a dodavatelů těchto hudebních nástrojů.

Továrnou studenty provedl zkušený a dlouholetý pracovník firmy, jenž všechny podrobně zasvětil do procesu výroby od počátku – opracování dřeva – až do finálního kompletování hudebních nástrojů. Poté se studentů ujala spolumajitelka firmy paní Ivana Petrofová, která byla spolehlivou průvodkyní muzeem Petrofu. Zde bylo možné zhlédnout a také vyzkoušet vybrané historické i nejnovější kusy z produkce firmy. Zároveň všichni se zaujetím vyslechli informace o historii i současnosti Petrofu.

Ivana Hrdinková

Studenti v Petrofu www.gypce.czCOOKIE2

Žáci z 2. B, kteří navštěvují cvičení z fyziky, se v úterý 18. 2. 2014 zúčastnili v rámci projektu Junior akademie ČVUT exkurze v Olympijském parku na Letné v Praze.

Nejprve s průvodci prošli celý areál, poté si obuli vlastní či půjčené brusle a ověřovali fyzikální jevy (tření, volný pád, nakloněná rovina) v praxi. Nakonec navštívili stan ČVUT, kde si vyzkoušeli trenažéry běžek, sjezdovek či jízdu v autech. Mohli i pozorovat rozdílnou teplotu těla na termokameře nebo si nechat počítačem ověřit dle obličeje, zda jsou dívky či chlapci a nechat si určit svůj věk.

Ve středu opět v rámci cvičení byli na přednášce ČVUT o nanotechnologiích, kde zkoumali koloidní zlato.

LetnaLetna

zobrazit celý článek »

Co to je?

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně 5členných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o matematiku a fyziku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Jak to probíhá?

Na začátku soutěže dostává každý tým 7 úloh. Jakmile někdo v týmu úlohu vyřeší, odevzdá ji u odevzdávacího stolu. Pokud je výsledek správný, dostane další úlohu a jeho tým získá 5 bodů. V opačném případě musí svůj výsledek přehodnotit a při dalším pokusu o odevzdání už může získat pouze 3 body, při třetím pak jen 2 body. Při jakémkoliv dalším pokusu pak může získat jenom 1 bod. Cílem týmů v soutěži je během 3 hodin získat co nejvíce bodů.

A výsledky?

V letošním roce soutěžilo 74 týmů, náš tým Dašák 7,7 ve složení Vlasta Dostálová, Adam Čala, Kateřina Chybová, Jan Hrubeš a Jiří Etrych získal skvělé 9. místo.

Gratulujeme!

Pavel Kycl

V úterý 18. 2. 2014 proběhlo setkání studentek i studentů  semináře Konverzace v AJ a 7.B s frontmanem zaniklé kapely Charlie Straight a nově vzniklé kapely Lake Malawi Albertem Černým. Albert Černý velice vtipně a působivě vyprávěl anglicky našim studentům o svém životě, jak se dostal k hudbě, jak se učil anglicky na jazykových kurzech v zahraničí a ve škole, zazpíval dvě písně a pozval všechny na koncert skupiny Lake Malawi, který se bude konat v úterý 25. 2. 2014 v Pardubicích.

Charlie Straight (c) gypce.cz zobrazit celý článek »

Výsledky školního kola recitační soutěže – seznam postupujících:

 • postupující do okresního kola recitační soutěže – 12. a 14. března 2014:
  • III. kategorie: Kavička (1. A) , Pavla Kmoníčková (2.B)
  • IV. kategorie: Kmoníčková (4. A), Šanda (4. A)
 • postupující do recitační soutěže Čtvrtlístek
  • Drahozalová (5.B), Licek (5.B)

Všem postupujícím gratulujeme!

Jana Stříšková

Dvacátá olympiáda dětí a mládeže okresu Pardubice, šachy, soutěž družstev: 1. místo Gymnázium Dašická 1083, Pardubice Na fotografii zleva: Martin Bureš 1.H, Zdeněk Cach 1.H, Lenka Vohradníková 4.F, Daniel Vančura 6.B, Petr Nešpůrek 7.A. Na obrázku chybí nejlepší hráč našeho družstva Vojtěch Melichar z 5.B.

Dvacátá olympiáda dětí a mládeže okresu Pardubice, šachy, soutěž družstev: 1. místo Gymnázium Dašická 1083, Pardubice

Na fotografii zleva: Martin Bureš 1.H, Zdeněk Cach 1.H, Lenka Vohradníková 4.F, Daniel Vančura 6.B, Petr Nešpůrek 7.A. Na obrázku chybí nejlepší hráč našeho družstva Vojtěch Melichar z 5.B. Vojtěch byl během finálového klání nemocný.

zobrazit celý článek »

V lednu 2014 se žáci naší školy zúčastnili předvýběrové konference pro národní zasedání Evropského parlamentu mládeže (EYP). EYP simuluje činnost Evropského parlamentu – členové jednotlivých komisí nejprve vytvářejí rezoluce k aktuálním problémům, které se posléze na zasedání parlamentu snaží obhájit. Veškerá činnost probíhá v angličtině.

Za naší školu se na základě eseje, zhodnocující přínos prezidenta Evropské komise H. von Rompuye a představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku C. Ashton, této předvýběrové komise zúčastnili dva týmy: komise DEVE a komise JURI.

zobrazit celý článek »

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.