Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
Zřizovatelem školy je
Pardubický kraj
facebook
facebook
instagram
facebook
facebook
facebook
vice
domu
menu
hledani
// Google Analytics vlozil MV // end of Google Analytics vlozil MV

Archiv příspěvků za měsíc Duben, 2014

posledni_zvoneni_2014Mezi dlouholeté tradice (nejen) našeho gymnázia patří Poslední zvonění. Maturanti se během této neformální slavnosti loučí se školou, ve které strávili čtyři a více let. Součástí této tradiční akce jsou nejen scénky laskavě parodující vzdělávací proces, ale i recesistická vystoupení komentující svět pohledem mladých lidí krátce před skládáním “zkoušky dospělosti”.

Wikipedie tvrdí, že “Svatý týden (ve slovenštině “akademický týždeň”) je hovorové označení týdne před maturitními zkouškami, kdy maturující studenti nemusí chodit do školy a mohou se připravovat samostatně doma. Za součást tohoto svatého týdne lze považovat i tzv. poslední zvonění, kdy studenti ve více či méně nápaditých kostýmech zvoníce a tropíce i jiný rámus pobíhají po ulicích a vybírají od kolemjdoucích peníze, které pak svorně propijí na maturitním večírku.” 

Z letošního posledního zvonění, které se konalo v poslední den měsíce dubna 2014 společně pro všechny čtyři maturitní třídy, přinášíme fotoreportáž vytvořenou pohledem více fotografů. Je mezi nimi pedagog, student i studentka z naší školy.

Poslední zvonění 2014 pohledem vyučující výtvarné výchovy:

foto: Olina Vacková

Poslední zvonění 2014 pohledem pedagoga matematika a ajťáka:

zobrazit celý článek »

Barrandien je oblast na jih od Prahy. V této lokalitě se nachází velké několik geologicky významných lokalit období prvohor. Nejvýznamnější součástí je Český kras, mezi další významné lokality patří např. naleziště trilobitů u Skryjí na Rakovnicku. V rámci projektu financovaného z prostředků EU Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji se skupina žáků zúčastnila exkurze do míst, kde se potkali se staršími prvohorami.

Ve dnech  23. 4.  –  25. 4. 2014 se studenti druhých ročníků vyššího gymnázia zúčastnili zeměpisně – biologické exkurze do světově geologicky a paleontologicky významné lokality Barrandienu, jak je nazývána oblast mezi Prahou a Plzní.

Barrandien je z hlediska paleontologického známý především velkým množstvím fosilních organismů, které obývaly dno mělkého zálivu v dobách od kambria do středního devonu, tedy v období asi před 530 až 325 miliony let.

Již první den nás čekal nabitý program, který jsme zahájili kde v Praze, pod Barrandovou skálou. Pan RNDr. Daniel Smutek a Mgr. Jan Doucek z Vodních zdrojů Chrudim, kteří nás celé tři dny provázeli, nám poskytli spoustu informací nejen o životě a díle Joachima Barranda, ale zaujali nás i odborným vyprávěním a hlavně ukázkou lokalit s výskytem graptolitů, břidlic, krasových tvarů, stromatolitů a v neposlední řadě trilobitů, což bylo zcela jistě největší lákadlo a takzvaná třešnička na dortu našeho třídenního putování v čase. Během exkurze jsme dále navštívili lokality Sv. Jan pod Skalou, Kokšín, Ejpovické jezero, Solvayovy lomy, Skyje, Felbabka, Homolák, Kosov a Klonk u Suchomast, který byl v roce 1972 vyhlášen mezinárodním stratotypem přechodu silur/devon.

Zcela zničeni po celodenní práci s geologickými kladívky jsme se vraceli načerpat energii do dalších dnů na příjemný ranč Málkov nedaleko Králova Dvora, kde jsme měli zajištěno ubytování. Zajímavě strávené tři dny v přírodě umocnilo i pěkné počasí, které nás celou dobu provázelo.

Nyní účastníci exkurze zpracovávají získané podklady. Výsledky jejich práce zde naleznete v druhé polovině května.

text a foto: Radka Vašíčková

související

Akce se konala v rámci Projektu registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt OP VK s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST
vyhlašuje
VÝZVU
k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání
Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

text_vyzvy_c_51

Prezentiáda je soutěž prezentačních dovedností žáků středních (a letos nově) i základních škol. Tato soutěž je podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i řadou významných firem. Cílem této soutěže je vychovávat mladé lidi ve schopnostech umět prodat svůj nápad, svou znalost či myšlenku. Mezinárodní studie totiž uvádějí, že v ČR máme řadu nadprůměrně inteligentních lidí, ale za většinou vyspělých zemí zaostáváme ve schopnosti tyto myšlenky prodat. Prezentiáda se tento významný deficit snaží zmenšit

Prezentiáda 2014 byla již pátým ročníkem soutěže, která se snaží hravou formou naučit žáky středních a základních škol prezentačním dovednostem a sebevědomému vystupování.

Z prvního místa v krajském finále postoupil tým naší školy Trupky ve složení šéf týmu Karel Kovář (2. F), Kateřina Zechovská a Markéta Nováková (obě 2. H) do mezinárodního finále.

V mezinárodním finále na Ekonomicko-správní fakultě MUNI Brno v silné konkurenci 17 týmů zvítězila Ne tak svatá trojice z Gymnázia Chodov. Náš tým Trupky vybojoval ceněné 5. místo.

zobrazit celý článek »

Přehled přijatých a nepřijatých uchazečů. Informace pro přijaté. Informace pro nepřijaté…

Aktualizace 7. 5. 2014 – výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia včetně náhradního termínu.

zobrazit celý článek »

Všichni žáci, kteří chtějí při písemkách společné části maturitní zkoušky používat vlastní povolené pomůcky, musí tyto pomůcky uložit do označené obálky nebo například slovník opatřit štítkem se svým jménem a dát je zkontrolovat svým vyučujícím příslušného předmětu (nejpozději do středy 30. dubna 2014).

 • Písemná práce z českého jazyka
  • pravidla českého pravopisu
 • Písemné práce z cizích jazyků
  • slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu.
 • Didaktický test z matematiky
  • matematické, fyzikální a chemické tabulky
  • kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Vaši obálku dostanete před zahájením zkoušky v učebně.

Josef Svoboda

Ve středu 16. 4. 2014 se při příležitosti Dne Pardubického kraje ve Východočeské galerii konala akce Pocta Karlu Malichovi k 90. narozeninám, které oslaví letos v říjnu.

Na této akci spolupracovalo s galerií i naše gymnázium. V rámci výtvarné výchovy jsme vytvářeli zvětšenou reprodukci Malichova obrazu Ruce.  Na práci se podílely 1. a 2. ročník čtyřletého a 5. a 6. ročník osmiletého studia pod dohledem našich profesorek Mgr. Aleny Dvořákové, Mgr. Olgy Vackové a Mgr. Ivany Axmannové.

Výsledné dílo se skládá ze 49 velkých čtvrtek a má rozměry 7 x 5 m. Jednotlivé části jsme předem ve škole namalovali a poté jsme je na nádvoří pardubického zámku lepili na připravenou kartonovou desku. Práci nám ztěžoval vítr, ale po dvou hodinách se nám konečně podařilo vše napasovat a přinutit zůstat na místě.

Když bylo všechno hotové, shromáždili jsme se okolo obrazu a krátce promluvil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D., ředitelka galerie PhDr. Hana Řeháková a také náš pan ředitel Mgr. Luděk Burian.

Obraz bude k vidění na nádvoří zámku až do té doby, dokud se nezkazí počasí. Uvnitř galerie právě probíhá výstava Karel Malich – Kamenecký kopec mého mládí, která také stojí za zhlédnutí.

Karolína Herudková, 5. A

foto: Olga Vacková, Alena Dvořáková


foto: Katka Tran

20140414_121032 20140414_121042 20140414_121134 20140414_121149 20140414_121420

 

V úterý 22. dubna 2014 a ve středu 23. dubna 2014 se na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083 konají přijímací zkoušky na čtyřleté i osmileté studium na školní rok 2014/2015.

Na hlavních vchodových dveřích najdou uchazeči seznamy učeben, ve kterých budou zkoušku vykonávat, a jednotlivé učebny budou viditelně označeny seznamy účastníků. Budete-li potřebovat s čímkoliv poradit, můžete se obrátit na pedagogický dozor ve vestibulu školy.

zobrazit celý článek »

Ve středu 16. dubna 2014 navštívil gymnázium RNDr. Luděk Niedermayer, dlouholetý člen bankovní rady ČNB a bývalý viceguvernér ČNB.
Tématem besedy byly aktuální problémy světové ekonomiky, pozice EU v globalizovaném světě, vztah ČR k eurozóně a úloha ČNB v české ekonomice.
Studenti 3. a 4. ročníků společenskovědních seminářů prokázali svými fundovanými dotazy dobrou znalost a orientaci v současných aktuálních ekonomických problémech.

Renata Jelínková a Filip Petr

foto: Milan Volejník

velikonoce_vajicka

Speciální bonus: Žáci našeho gymnázia nemusí přijít do školy ani v pondělí 21. dubna 2014 🙂

rozvrh_2014_04_22rozvrh_2014_04_23_

Josef Svoboda
zástupce ředitele

úterý 22. 4. 2014

 •  1.AB,2.AB,3.AB
  • výuka od 2. vyučovací hodiny
 •  4.AB, 5.AB, 6.AB, 1.FH, 2.FH
  • koncert VUS Pardubice v KD Hronovická
  • sraz před KD v 8:00 , koncert   8:15 – 9:45
  • všichni žáci mají na tento den odhlášený oběd
 • 7.AB, 3.FH
  • ředitelské volno
  • všichni žáci mají na tento den odhlášený oběd
 • 8.AB, 4.FH
  • výuka od 0. do 5. vyučovací hodiny

zobrazit celý článek »

Kdo má kariéru v ruinách? Přeci archeolog!  Toužíte po dobrodružství? Rádi skládáte puzzle? Chcete pracovat na čistém vzduchu i v klidu laboratoří a knihoven? Archeologie vám takovou budoucnost nabízí.

Smršť zajímavě podaných informací o archeologii se ve dnech 14. a 15. dubna 2014 dozvěděli studenti dějepisného semináře a tříd 1.F a 1.A od studentek klasické archeologie na FF UK Dominiky Schmidtové a Johany Tlusté, studenta kulturních dějin na FF UPa Davida Richtera a PhDr. Jana Jílka, Ph.D. z Východočeského muzea v Pardubicích.

IMG_5307IMG_5286

zobrazit celý článek »

DUM_logoPřehled sad digitálních učebních materiálů vzniklých na našem gymnáziu ke stažení:  sady DUM seznam.

Přístup k případnému stažení vybraných digitálních učebních materiálů:
r…@gypce.cz

V žádosti o získání DUM uveďte prosím následující údaje:

 • číslo sady DUM
 • jméno autora DUM
 • tématická oblast DUM
 • jméno žadatele o DUM
 • pracovní (=školní) email žadatele o DUM
 • škola, na které žadatel o DUM vyučuje
 • URL webové stránky školy, na které žadatel o DUM vyučuje 

Se získanými DUM je nutno pracovat v souladu s pokyny uvedenými v každém digitálním učebním materiálu.

zveřejnil Milan Volejník

Již pátý ročník soutěže prezentačních dovedností studentů měl v pondělí 14. dubna 2014 na programu finálové klání Pardubického kraje.  Letos se konalo v aule pardubického Gymnázia Mozartova. Studenti naší školy reprezentující v krajském finále této soutěže pořádané pod patronací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy navázali na úspěchy z minulých čtyřech ročníků. Mezi trojicí nejlepších týmů v krajském finále byly dva týmy z naší školy:

trupky_vitezne

Trojice Karel Kovář, Kateřina Zechovská a Markéta Nováková,  tým Trupky, v krajském finále soutěže Prezentiáda 2014 excelovala a radovala se z vítězství a postupu do celostátního finále letos konaného v Brně.

Tým Duj tIvoqtaH ve složení Martin Kaplan, Ester Kalhousová, Jan Jurica završil úspěch studentů naší školy třetím místem.

zobrazit celý článek »

Autorský obsah tohoto webu smíte Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti za těchto podmínek: Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely. Nezasahujte do díla — Toto dílo nesmíte pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech. Vždy uveďte prosím odkaz na původní zdroj vaší citace.

Informace o zpracování osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti
Informace o přístupnosti

web www.gypce.cz byl založen 25. 3. 2001
© 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

facelift blueTR (ver.69.0001) 2017
 • Josef Rak (webmaster)
 • Milan Volejník (editor)
Tento web je vytvářen pedagogy i studenty našeho gymnázia.

© Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice, Česká republika.

Kontakt:
 • telefon: 466 650 715
 • e-mail: info@gypce.cz
 • web: www.gypce.cz

Správa webu: Přihlásit se
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.