Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Aktuality

Publikováno: 18. 9. 2012

26.4.2022 V úterý 26.4.2022 se uskutečnilo na Gymnáziu Pardubice, Dašická krajské kolo za účasti 7 soutěžících. Úlohy opravila čtyřčlenná krajská komise a téhož dne publikovala výsledkovou listinu. Jako úspěšný řešitel krajského kola bylo vyhodnoceno 5 studentů. Jsou to ti, kteří získali alespoň ze dvou úloh alespoň 5 bodů a v součtu měli nejméně 14 bodů. Blahopřejeme studentům i učitelům, kteří studenty na soutěž připravovali.

4. 1. 2021: V pátek 8. 1. 2021 končí domácí kolo FO kategorie A. Soutěžící studenti musí nejpozději tento den doručit svým učitelům fyziky vyřešené úlohy buď v papírové, nebo elektronické podobě. Učitelé provedou opravy a doručí do 14. 1. 2021 opravené úlohy v papírové nebo elektronické podobě na adresu Vladimír Vícha, Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 53003, nebo vicha.vladimir@gypce.cz. Současně (také do 14. 1.) učitelé zařadí studenty a jejich bodové hodnocení do systému soutěží CCV Pardubického kraje https://souteze.ccvpardubice.cz/

Krajské kolo se bude konat 20. 1. 2021 a učitelé i studenti budou včas informováni, jakou proběhne formou.

1.6.2020 Vážení a milí studenti, učitelé. Koronavirus způsobil v naší zemi a také ve školství stav, který nikdo z nás nepoznal. S přerušením docházky do školy a online výukou se každý vypořádával po svém a mysleli jsme, že na soutěže jako je Fyzikální olympiáda vůbec nedojde. Ministerstvo školství soutěže ukončilo a my, kteří se věnujeme FO desítky roků, jsme se začali pomocí mailů domlouvat, jak s tím naložit. Z iniciativy Ústřední komise  všichni předsedové krajských komisí posílali své nápady a to vše s cílem letošní ročník FO alespoň v nějaké zjednodušené podobě zachránit. První otázkou bylo, zda vůbec nějací studenti budou chtít řešit úlohy domácího kola. A když budou, jak potom zorganizovat krajské kolo. Padaly i návrhy, aby student zaznamenával na kameru, že celou dobu řešil úlohy sám. Nakonec jsme usoudili, že pokud někdo bude chtít podvádět, tak si svou cestu k úspěchu najde. Postavili jsme tedy soutěž na vzájemné důvěře a duchu fair play (čestné prohlášení).

Protože se dala očekávat účast mnohem menší, než v jiných letech, rozhodli jsme se ušetřit již připravené úlohy na příští rok a udělat nové úlohy pro spojené kategorie BCD tak, aby dobrou šanci měli i ti nejmladší soutěžící. Termín odevzdání domácího kola se posunul asi o 14 dní a čekali jsme, zda se nějaká řešení sejdou.

Velmi mile jste nás potěšili. V pardubickém kraji 15 studentů projevilo takový zájem o FO, že vedle svých povinností a vlastně mimo osobní kontakt se svými učiteli fyziky, odevzdalo dostatek úloh. Dokonce někteří i praktickou úlohu, kterou jsme letos škrtli ze seznamu povinných. Velký dík patří vám, učitelé fyziky, že jste úlohy domácího kola opravili a poslali krajské komisi. Vše se pochopitelně komplikovalo skenování či fotografováním. V celé ČR postoupilo do krajského kola pro mě neuvěřitelných 547 studentů.

Zorganizovat, abyste v den krajského kola dostali všichni zadání, abyste řešení v elektronické podobě odeslali do společného úložiště, aby se v tomto úložišti nějaké úlohy neztratily a abychom vaše řešení k opravám dostali my v krajských komisích, to byl také úctyhodný kus práce. Je to především vaše zásluha, že to klaplo. Něco jsme trochu dohledávali, něco nemohli přečíst a žádali o lepší fotku, ale vše se vyladilo a opravy proběhly.

Každou vaši úlohu opravovali dva lidé, stejně jako je tomu i při standardním průběhu FO. A z výsledků máme opravdu radost. Myslím, že se nepodvádělo a každý bral tuto příležitost pracovat s libovolnými zdroji vyjma živých osob, jako raritu, která se už asi nebude opakovat. A tak ti mladší příjemně překvapili, ale oni se opírají o výborné výsledky, které již v minulosti měli. Já jsem opravdu šťastný, že máme v kraji studenty, kteří se Fyzikální olympiádou baví. Blahopřeji vám studenti i vám učitelé, kteří tak skvělé studenty máte.

Letos jsme nerozlišovali úspěšné řešitele a řešitele a nechali jsme i dělené pořadí, protože výsledky nejsou pro ministerstvo, ale pro vás. Vyhodnotili jsme každou kategorii zvlášť a pro zajímavost udělali i společné pořadí (výsledková listina má 2 strany). Po zrušení soutěže ministerstvem věcné ceny letos nebudou, ale pošleme vám diplom jako vzpomínku na FO v době koronavirové. Jste dobří, a co jste se letos nového naučili, jistě využijete napřesrok.

Ještě jednou za celou krajskou komisi blahopřeji
RNDr. Vladimír Vícha, PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D., Mgr. Jan Sigl, RNDr. Petr Pošta, Ph.D.

12.5.2020 Podle výsledků z domácího kola postoupili do krajského kola následující studenti:
B: Filip Gregora (G Lanškroun), Ondřej Štorek, Karel Mudruňka, Štěpán Hortlík (všichni G Pardubice, Dašická), Tomáš Indruch (G Polička)
C: Matěj Drahoš (G Litomyšl), Kateřina Zedníčková (G Vysoké Mýto), Matěj Mocek, Jakub Ferenčík (oba G Pardubice, Dašická), Michal Mrkos, Aleš Jílek (oba G Polička)
D: Vojtěch Juza (G Litomyšl), Vít Brázda, Pavel Provazník (oba G Pardubice, Dašická), Anežka Vargová (G Polička)
Krajské kolo se bude konat ve středu 27.5.2020 v čase 9:00 h – 13:00 h. Pak se řešení ofotografují a zašlou k opravám. Zadání úloh s dalšími instrukcemi dostanou soutěžící od ústřední komise na své maily.

27.4.2020 Skončilo domácí kolo pro kategorie BCD. Prosíme učitele fyziky, aby naskenovaná opravená řešení studentů, kteří vyřešili alespoň 4 úlohy na alespoň 5 bodů, zaslali mailem předsedovi krajské komise V. Víchovi do 3.5.2020. O konání krajského kola budou informováni studenti prostřednictvím učitelů, kteří zašlou opravené úlohy.

3.4.2020 Pardubický kraj zrušil všechny soutěže do konce školního roku . Ústřední komise FO přesto uvažuje o možnosti udělat alespoň jakousi náhradní variantu on-line formou pro kategorie BCD.
Termín odevzdání domácího kola kategorie B, C, D je tímto posunut na 24. 4. 2020. Odevzdávat je možné naskenované řešení elektronicky svému učiteli fyziky na školách. K postupu do krajského kola letos není nutné odevzdat experimentální úlohu a postačí alespoň 4 úlohy vyřešení na 5 a více bodů.

16.3.2020 Krajské kolo FO kategorie E plánované na 26.3.2020 se v uvedeném termínu ruší. Zda bude v nějakém pozdějším termínu není jisté.

3. 3. 2020 Ve dnech 25. – 28. 2. 2020 hostilo Gymnázium V. B. Třebízského ve Slaném celostátní kolo FO kategorie A. Zúčastnilo se jej 39 soutěžících, kteří byli úspěšní v krajských kolech, a mezi nimi také 4 z Pardubického kraje (2 kraje neměly v krajském kole žádného úspěšného řešitele). Matěj Prokop (G Dašická) byl úspěšný řešitel na 17. místě, Lukáš Nejezchleb (G Dašická) byl úspěšný řešitel na 19. místě, Jakub Lorenc (G Polička) byl úspěšný řešitel na 26. místě a také se zúčastnil Filip Filipi (SPŠE Pardubice).

22.1.2020 Dnes proběhlo krajské kolo kategorie A, kterého se zúčastnilo všech 10 postupujících z domácího kola. Byli 4 úspěšní řešitelé: 1. Matěj Prokop 27,5b (G Pardubice). 2.Filip Filipi 26b (SPŠE Pardubice), 3. Lukáš Nejezchleb 24b (G Pardubice), 4. Jakub Lorenc 19b (G Polička). Kompletní výsledková listina je zde.

16.1.2020 Krajské kolo kategorie A se bude konat ve středu 22. 1. 2020 od 9 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická 1083. Kritéria pro postup k dnešnímu dni splnili: P. Filip, L. Nejezchleb, M. Prokop, J. Sakař, O. Štorek, J. Ferenčík, V. Váňa (všichni G Pardubice, Dašická), F. Filipi (SPŠE Pardubice), M. Lehká (G Ú. n. Orlicí), J. Lorenc (G Polička).

18.7.2019 Nejlepší olympionici kategorie A letošního ročníku strávili týden ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v ruské Dubně. O jejich pobytu vyšel v Dubně článek (v azbuce) a zde je také zpráva v češtině.

26. 6. 2019 Uveřejňujeme zprávu o průběhu 60. ročníku Fyzikální olympiády.

9.5.2019 Podrobná výsledková listina kategorie C je zde.

8. 5. 2019 Dnes byly uveřejněny výsledkové listiny pro kategorie C a D na webu soutěží Pardubického kraje. Podrobnou výsledkovou listinu kategorie D najdete zde. Podrobná výsledková listina kategorie C bude zveřejněna zítra.

29. 4. 2019 Dnes byla uveřejněna výsledková listina pro kategorie B na webu soutěží Pardubického kraje. Podrobná výsledková listina kategorie B2 je zde.

29. 4. 2019 Dnes proběhlo krajské kolo kategorie BCD, kterého se zúčastnilo všech 43 postupujících z domácího kola. Kategorie B byla opravena již dnes a kompletní výsledky můžete najít zde.

23. 4. 2019 Na webu soutěží Pardubického kraje jsou uveřejněni studenti postupující do krajského kola FO, které se koná v pondělí 29. 4. od 9:00 h  na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Pozvánky na školy byly rozeslány dnes.

24. 1. 2019 Uveřejnili jsme kompletní výsledkovou listinu krajského kola kategorie A.

23.1.2019 Dnes proběhlo krajské kolo kategorie A, kterého se zúčastnilo všech 10 postupujících z domácího kola. Pořadí soutěžících je následující:
1. Nejezchleb (28b), 2. Prokop (24,5b), 3. Sourada (22,5b), 4. Lorenc (14b), 5. Bártová (13b), 6.Kukla (12b), 7. Filip (11b), 8. Vodička (10b), 9. Tesař (9,5b), 10. Velínský (6,5b).
Podrobnější výsledkovou listinu zveřejníme později.

17. 1. 2019 Krajské kolo kategorie A se bude konat ve středu 23. 1. 2019 od 9 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická 1083. Kritéria pro postup k dnešnímu dni splnili: P. Filip, L. Nejezchleb, M. Prokop, M. Bártová (všichni G Pardubice, Dašická), V. Velínský, Š. Tesař, F. Kukla (všichni G Ústí n. O.), J. Lorenc, O. Vodička (oba G Polička), T. Sourada (G Žamberk). Pozvánky soutěžícím budou rozeslány.

22.6.2018 Uveřejňujeme zprávu o průběhu 59. ročníku FO v Pardubickém kraji.

9.5.2018 Byla uveřejněna výsledková listina kategorie C. Z 15 řešitelů bylo 8 úspěšných.

4.5.2018 Byla uveřejněna výsledková listina kategorie D. Z 22 řešitelů bylo 14 úspěšných. Opravy kategorie C budou kompletní příští týden.

25.4.2018 Dnes proběhlo krajské kolo FO pro kategorie BCD. V kategorii B soutěžilo 8 studentů, v kategorii C 15 studentů a v kategorii D 22 studentů. Kategorie B již byla opravena a výsledky můžete najít zde. Kategorie C a D se budou opravovat a budeme se snažit zveřejnit výsledky do konce příštího týdne.

24.4.2018 Krajské kolo se koná 25.4.2018 od 9:00 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická 1083. Všichni postupující byli pozváni. Podrobnosti najdete na

http://souteze.ccvpardubice.cz/soutez/145/.

6.2.2018 Bylo ukončeno hodnocení krajských kol kategorie A. V celé ČR je celkem 87 úspěšných řešitelů, z nichž 53 nejlepších bude pozváno do celostátního kola, které se bude konat od 27.2.2018 v Jablonci a Liberci. Pardubický kraj je v letošním roce velmi úspěšný, neboť hned 6 studentů postupuje do celostátního kola: Mudruňka, Gregora, Žák, Cach, Faikl a Matěj Šimek. Pozvánky přijdou mailem přímo studentům.

24.1.2018 Dnes proběhlo krajské kolo kategorie A, jehož se zúčastnilo všech 14 soutěžících, kteří postoupili ze základního kola. Z nich bylo 7 úspěšných řešitelů. Pořadí je: 1. Mudruňka (35b), 2. Gregora (32,5b), 3. Žák (31,5b), 4. Cach (29b), 5. Faikl (26,5b), 6. Šimek M. (25,5b), 7. Prokop (22,5b), 8. Sourada (18b), 9. Šimek J. (15,5b), 10. Jíra (13,5b), 11. Filip (11,5b), 12. Pavlásek (10b), 13. Leinweber (5b), 14. Olejár (0b). Budeme očekávat, kdo z těch nejlepších postoupí do celostátního kola, jež se koná 27.2. až 2.3. v Jablonci n. J.

18.1.2018 Krajské kolo kategorie A se bude konat ve středu 24.1. od 9 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická 1083. Všichni postupující ze základního kola již byli na soutěž pozváni.

17.11.2018 Dalšími postupujícími do krajského kola FO kategorie A jsou J. Gregora (G Lanškroun), J. Pavlásek (G Č. Třebová), V. Leinweber, M. Šimek, J. Šimek (všichni G Polička).

11.1.2018 Dalším postupujícím do krajského kola FO kategorie A je T. Olejár (G Ústí nad Orlicí).

5.1.2018 Blíží se uzávěrka domácího kola kategorie A (10.1.). Do 16.1. musí garanti FO na školách zadat postupující a jejich bodové ohodnocení do Systému soutěží Pardubického kraje a do 17.1. mají být opravené úlohy doručeny na Gymnázium Pardubice, Dašická k rukám předsedy Víchy.
Aktuálně již mezi postupujícími jsou Sourada (G Žamberk), Faikl, Mudruňka, Prokop, Žák, Jíra, Filip, Cach (všichni G Pardubice Dašická).

Autorská řešení 59. ročníku jsou dostupná pro garanty FO na školách po přihlášení na webu CCV Pardubického kraje

http://souteze.ccvpardubice.cz/soutez/145/.

1.5.2017 Dnes byly uveřejněny kompletní výsledky krajského kola kategorie D.

19.4.2017  Dnes se konalo krajské kolo pro kategorie B, C a D. Zúčastnilo se jej 10 soutěžících v kategorii B, 13 v kategorii C a 16 v kategorii D.  Kategorie B byla právě opravena a zde uvádíme výsledky.

12.4.2017 Skončilo domácí kolo kategorií B, C, D a opravené úlohy byly doručeny krajské komisi FO. Ti, kteří splnili podmínky k postupu do krajského kola jsou uvedeni u jednotlivých kategorií na stránkách https://souteze.ccvpardubice.cz/soutez/86/.
Pozvánky do krajského kola byly mailem zaslány vyučujícím, kteří na školách úlohy opravovali. Krajské kolo začíná v 9:00 h ve středu 19.4.2017 na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083. Předpokládaný konec soutěže je po třinácté hodině. Pedagogický doprovod se sejde ve sborovně.

12.2.2017 Ve dnech 7. – 10. 2. 2017 se konalo na gymnáziu v Rumburku celostátní kolo Fyzikální olympiády. Z krajských kol čtrnácti krajů bylo pozváno 51 nejlepších řešitelů a mezi nimi také tři studenti z Pardubického kraje. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli:
27. Přemysl Šťastný (G Žamberk)
33. František Zach (G Litomyšl)
34. Anežka Doležalová (G Pardubice, Dašická)

18.1.2017 Dnes proběhlo na Gymnáziu Dašická krajské kolo kategorie A. Z deseti postupujících se jej zúčastnilo osm studentek a studentů. Zde je pořadí:
1. Šťastný (24b), 2. Doležalová (23,5b), 3. Zach (20,5b), 4. Cach (12,5b), 5. Jíra (11,5b), 6. Stodolová (6,5b), 7. Urban (5,5b), 8. Srb (3,5b). První tři jsou úspěšnými řešiteli krajského kola. Podrobnější výsledky uvádíme zde.

11.1.2017 Na základě doručených úloh postupují do krajského kola FO kategorie A následující studenti.
F. Zach (G Litomyšl), J. Holásek, M. Srb (oba G Ústí n. O.), M. Urban, P. Šťastný (oba G Žamberk), K. Šafářová (G Polička), J. Cach, J. Jíra, A. Doležalová, K. Stodolová (všichni G Pardubice, Dašická). Pozvánky pro postupující byly rozeslány učitelům, kteří opravovali úlohy. Krajské kolo bude ve středu 18.1. od 9 h na gymnáziu Pardubice, Dašická.

5.1.2017 Dnes skončilo domácí kolo pro kategorii A. Prosíme učitele fyziky, aby opravené úlohy zaslali na Gymnázium Pardubice, Dašická k rukám předsedy krajské komise V. Víchy. Doručeny musí být do 11.1. Zároveň je třeba zapsat postupující studenty do Systému soutěží Pardubického kraje – termín je  10.1.

2.6.2016 Zveřejňujeme Zprávu o průběhu 57. ročníku Fyzikální olympiády v Pardubickém kraji. Po skončení mezinárodní FO bude zpráva ještě doplněna o výsledky našich reprezentantů.

11.5.2016 Byly zveřejněny výsledkové listiny krajského kola kategorie E.

3.5.2016 Zveřejnili jsme kompletní výsledkové listiny kategorie Ckategorie D. Děkujeme za účast v krajském kole studentům i učitelům, kteří je na FO připravovali, a těšíme se na setkání v příštím 58. ročníku FO. Diplomy a ceny vám zašle CCV Pardubice.

2.5.2016 Kategorie C byla opravena a zkontrolována a zde je konečné pořadí: 1. Gregora, 2. Doleček, 3. Cach, 4. Mudruňka, 5. Šimek M., 6. Žák, 7. Faikl, 8. Jíra, 9. Jurica, 10. Tobek, 11. Navrátil, 12. Bydžovský, 13. Šimek J., 14. Valenta, 15. Edlman, 16. Prokopec, 17. Nguyen, 18. Špeldová, 19. Musil, Horálek, Petr.
Kompletní bodové hodnocení zveřejníme v krátké době.
Kategorie D je již také opravena a nyní probíhá kontrola.

20.4.2016 Dnes se konalo krajské kolo pro kategorie B, C a D. Zúčastnilo se jej 7 soutěžících v kategorii B, 21 v kategorii C a 24 v kategorii D.  Kategorie B byla právě opravena a zde uvádíme výsledky.
1. Přemysl Šťastný 19b (G Žamberk), 2. Kristýna Šafářová 15b (G Polička), 3. František Zach 14b (G Litomyšl), 4. Anežka Doležalová 12b (G Pardubice Dašická), 5. Martin Bureš 9b (G Pardubice Dašická), 6. Michael Srb 8,5b (G Ústí n. O.), 7. Martin Urban 1b (G Žamberk). Kompletní výsledkovou listinu najdete zde.
Kategorie C a D by mohly být opravené příští týden.

13.4. 2016 Aktuální stav postupujících do krajského kola:
Kategorie B: Bureš, Doležalová (G Dašická), Šťastný, Urban (G Žamberk), Zach (G Litomyšl), Šafářová (G Polička)
Kategorie C: Bydžovský, Tobek (G Litomyšl), Jurica (SPŠE Pardubice), Cach, Faikl, Mudruňka, Špeldová, Horálek, Žák, Jíra (G Dašická), Gregora (G Lanškroun), Doleček, Prokopec (G Žamberk), Šimek, Šimek, Edlman, Navrátil (G Polička)
Kategorie D: Hrubý (G Jevíčko), Herynek, Žampach, Polánský (SPŠ Chrudim), Linhart, Nováková, Pejcha (G Chrudim), Nešpor (G Litomyšl), Růžek, Štěrovský (SPŠE Pardubice), Minaříková, Sourada, Beneš (G Žamberk), Leksová (G Polička).

8.4.2016 Dnem 4.4. skončilo domácí kolo FO pro kategorie B, C a D. Učitelé nyní opravují úlohy, které musí být dodány na Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 do rukou předsedy krajské komise do středy 13.4. Na základě dodaných úloh budou pozváni postupující do krajského kola, které se bude konat na Dašické ve středu 20.4. od 9 h. Připomínám, že od letošního roku musí koordinátoři soutěží (nebo jimi pověření učitelé) na jednotlivých školách zadat studenty, kteří podle jejich názoru splnili podmínky postupu do krajského kola, do Systému soutěží Pardubického kraje.
Podle zaslaných úloh je aktuální stav postupujících:
Kategorie D: Martin Hrubý (G Jevíčko), Karel Herynek, Ondřej Žampach, Miloš Polánský (všichni SPŠ Chrudim).

5.2.2016 Letošní celostátní kolo Fyzikální olympiády kategorie A pořádalo ve dnech 2. až 5. února 2016 Gymnázium v Bílovci. Zúčastnilo se jej 48 nejúspěšnějších soutěžících z krajských kol a mezi nimi také pět studentů z Pardubického kraje. Jako tradičně museli soutěžící nejprve v průběhu pěti hodin řešit čtyři teoretické úlohy a následující den měřili a zpracovávali experimentální úlohu, kterou připravila Vysoká škola báňská v Ostravě.
Naši studenti si vedli skvěle a obsadili následující místa:
3 Jiří Etrych (G Pardubice, Dašická) – kategorie vítěz
5. Petr Hrubý (G Polička) – kategorie vítěz
18. Martin Kučera  (G Polička) – kategorie úspěšný řešitel
37. Přemysl Šťastný (G Žamberk) – kategorie úspěšný řešitel
45. Vojtěch Novotný (G Pardubice, Dašická)
Studentům i jejich učitelům fyziky blahopřejeme.

27.1.2016 Do celostátního kola FO kategorie A postoupili: Etrych, Hrubý, Kučera, Šťastný a Novotný. Již měli dostat mail od pořadatelů z Bílovce a je třeba, aby se podle pokynů urychleně přihlásili prostřednictvím programu Excelence.

15.1.2016 Dnes proběhlo krajské kolo kategorie A, kterého se zúčastnilo všech 12 postupujících. V průběhu 4 hodin řešili soutěžící 4 úlohy, z nichž zvláště úloha č. 2 byla velmi náročná a úspěšnost u ní byla nejmenší. Krajská komise právě dokončila opravy a zde přinášíme výsledky: 1. Etrych (G Pardubice, Dašická) -31,5b, 2. Hrubý (G Polička) -26 b, 3. Kučera (G Polička) -21b, 4. Šťastný (G Žamberk) -20,5b, 5. Novotný (G Pardubice, Dašická) -18,5b, 6. Hrbek (G Chrudim) -14,5b, 7. Prokop  (G Pardubice, Dašická) -14b, 8. Kašpar (G Pardubice, Dašická) -11b, 9. Doležalová (G Pardubice, Dašická) -10b, 10. Stodolová (G Pardubice, Dašická) -7,5b, 11. Václavek (G Ústí nad Orlicí) -2b, 12. John (G Ústí nad Orlicí) -1b. Prvních pět splnilo podmínku úspěšný řešitel. Nyní budeme čekat na výsledky ve všech krajích a pak ústřední komise pozve přibližně 50 nejlepších z celé ČR do celostátního kola. To se bude konat 2. – 5. 2. 2016 v Bílovci. Podrobné výsledky zde: Výsledková listina A.
V. Vícha, M. Jarešová, J. Sigl, P. Pošta

12.1.2016 V krajské komisi jsme obdrželi úlohy, které opravňují k účasti v krajském kole studenty: J. John, J. Václavek (oba Ústí nad Orlicí), T. Hrbek (Chrudim). Pozvánky byly zaslány dnes mailem vyučujícím fyziky.

7. 1. 2016 Skončilo školní kolo pro kategorii A. Garanti na školách nyní opravují úlohy a současně již měli přihlásit studenty, kteří se soutěže účastní,  do Informačního systému soutěží Pardubického kraje (letošní novinka). U studentů, kteří podle názoru garantů splnili podmínky postupu,  pak v systému provedou jejich nominaci a zašlou opravené úlohy (musí být doručeny do 11.1.) do rukou předsedy krajské komise FO. Po kontrole úloh dostanou garanti pro své studenty pozvánku do krajského kola. To se uskuteční v pátek 15. 1. 2016  od 9:00 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická. Všechny podmínky splnili a byly pro ně zaslány pozvánky:
P. Šťastný (Žamberk), P. Hrubý, M. Kučera (oba Polička), J. Etrych, V. Novotný, K. Stodolová, J. Prokop, T. Kašpar, A. Doležalová (všichni Pardubice, Dašická). V systému jsou také přihlášeni J. John a J. Václavek (oba Ústí n. O.), čekáme na jejich úlohy.

30. 6. 2015: Zveřejňujeme Zprávu o průběhu 56. ročníku Fyzikální olympiády v Pardubickém kraji.

7. 5. 2015: Zveřejňujeme výsledkovou listinu kategorie C.

6. 5. 2015: Zveřejňujeme výsledkovou listinu krajského kola kategorie Dtaké B. Opravy kategorie C jsou před dokončením.

24. 4. 2015: Dnes proběhlo krajské kolo FO pro kategorie B, C a D. Z domácích kol postoupilo 45 studentů, z nichž 41 se soutěže zúčastnilo. V tuto chvíli máme opravenou kategorii B s těmito výsledky. Úspěšní řešitelé: 1. Hrubý 30b (G Polička), 2. Etrych 29b (G Pardubice, Dašická), 3. Kučera 23b (G Polička), 4. Hrbek 17,5b (G Chrudim), 5. Novotný 15,5b (G Pardubice, Dašická). Další řešitelé: 6.  Sourada 12,5b (G Žamberk), 7. Václavek 9b , 8. John 3,5b (oba G Ústí nad Orlicí), 9. Pavel 2b, 10. Hudec 0b, 11. Baláš 0b (všichni G Žamberk).

Opravy úloh v kategoriích C a D budou teprve probíhat a výsledky budou zveřejněny do 14 dnů.

17.4.2015: Na základě úloh odevzdaných v domácím kole, postoupili do krajského kola následující studenti.
Kategorie B: Hrbek (G Chrudim), Novotný, Etrych (G Dašická), John, Václavek (G Ústí n. O.), Sourada, Baláš, Hudec, Pavel (G Žamberk), Hrubý, Kučera (G Polička)
Kategorie C: Goš, Hrouzková, Mooz, Moučka (G Jevíčko), Zach (G Litomyšl), Doležalová, Stodolová (G Dašická), Holásek, Srb, Šťastný, Urban (G Žamberk), Šafářová (G Polička)
Kategorie D: Venclová (G Chrudim), Mauerová (G Jevíčko), Gregora (G Lanškroun), Cimburek, Sadílek, Tobek (G Litomyšl), Cach, Jíra, Pastera, Zajíček, Žák (G Dašická), Dryml, Musil, Tuan (G Ústí n. O.), Doleček, Matyáš, Prokopec, Salabová (G Žamberk), Macháčková, Drahošová, Navrátil (G Polička).
Zahájení krajského kola je 24.4. v 9:00 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická.

8.4.2015. Uzávěrka domácího kola pro kategorie B, C a D je v pátek 10.4. Studenti odevzdají do tohoto termínu vypracované úlohy garantům FO na školách. Opravené úlohy musí dojít na adresu Vladimír Vícha, Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 530 03 do 17.4. (v tento den již musí být na gymnáziu, aby byl čas na kontrolu úloh). Krajské kolo se koná 24.4. od 9.00 h na gymnáziu Pardubice, Dašická 1083 a pozvánky dostanou garanti FO mailem.

Od letošního roku přibyla garantovi FO na škole ještě jedna povinnost, a to přihlásit studenty, kteří podle jeho názoru splnili podmínky pro postup do krajského kola, do formuláře Excelence. Přihlašování je dostupné na webu. Adresy se pro jednotlivé kategorie liší a budou zaslány garantům mailem. Přihlášení studentů do elektronického formuláře musí provést garant školního kola do 17.4. Po tomto termínu bude již formulář uzavřený. V případě technických problémů s přihlašováním můžete kontaktovat organizačního garanta soutěže
Mgr. Táňu Topičovou,
tel. 466 536 530, 728 25 77 01
e-mail: topicova@ccvpardubice.cz

22.2.2015: Blíží se okresní kola pro kategorie E, F. Budou se konat ve čtvrtek 26.3.2015. Uveřejňujeme řešení školního kola.

5.2.2015: Ústřední komise FO vybrala do celostátního kola 50 nejlepších soutěžících z krajských kol. Z Pardubického kraje postoupili: Jiří Etrych, David Samuel, Michal Kalousek, Kateřina Smítalová a Tomáš Nekvinda.

27.1.2015: Uveřejňujeme kompletní výsledkovou listinu krajského kola kategorie A. Nyní budeme čekat, až celostátní komise FO obdrží výsledky ze všech krajů, a následně pozve padesátku nejlepších do celostátního kola. To se bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. až 20. února. Pozor, Pardubický kraj má jarní prázdniny!

25.1.2015: Krajského kola FO kategorie A se zúčastnilo 14 studentů, z toho 8 je hodnoceno jako úspěšní řešitelé. Pořadí je následující: 1. J. Etrych (38b), 2. D. Samuel (31,5b), 3. M. Kalousek (30b), 4. K. Smítalová (28b), 5. T. Nekvinda (24b), 6. P. Hrubý (19,5b), 7. J. Václavek (16b), 8. D. Štancl (15b), 9. M. Šafek (14b), 10. V. Novotný (13,5b), 11. T. Hrbek (13b), 12. P. Šťastný (10b), 13. M. Baláš (9b), 14. J. Jireš (8,5b). Podrobné výsledky uveřejníme později.

21.1.2015: Skončilo školní kolo kategorie A a na základě opravených úloh do krajského kola postupují: Petr Hrubý (G Polička), Tomáš Nekvinda (G Litomyšl), Tomáš Hrbek (G Chrudim), Jan Václavek, Daniel Štancl, Jaroslav Jireš (všichni G Ústí n. O.), Jiří Etrych, Kateřina Stodolová, Kateřina Smítalová, Michal Kalousek, Vojtěch Novotný (všichni G Dašická Pardubice), David Samuel (G Svitavy), Jan Baláš, Přemysl Šťastný (oba G Žamberk), Michal Šafek (G Vysoké Mýto).

Krajské kolo se bude konat v pátek 23.1.2015 od 9:00 h v učebně 203 na Gymnáziu Pardubice, Dašická. Povolené pomůcky jsou matematicko-fyzikální tabulky a kalkulačka. Soutěž bude končit přibližně ve 13 h. Obědy nezajišťujeme.

Jízdenky studenti odevzdají na ekonomickém oddělení své školy. Ekonomické oddělení bude jízdné fakturovat nikoli již na Gymnázium Pardubice Dašická, ale na Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje (http://www.ccvpardubice.cz/) Mozartova 449, PSČ 530 09.  Vysílající škola bude fakturovat na CCV do 15 dní od konání soutěže, jinak nárok nebude uznán.

9.1.2015: Blíží se krajské kolo FO pro kategorii A, které se bude konat v pátek 23.1.2015 od 9:00 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická. Nejpozdější termín odevzdání vypracovaných úloh školního kola učitelům fyziky je pátek 16.1. Opravené úlohy musí dojít předsedovi krajské komise do 20.1. Současně s úlohami musí garant školního kola zaslat vyplněnou přihlášku, což je novinka letošního roku předepsaná Krajským úřadem. V tuto chvíli jde o přechodné období, které směřuje k tomu, že následně se již nebude vyplňovat přihláška ve Wordu, ale organizátoři ze škol budou provádět on-line přihlašování studentů do soutěží na webu MŠMT (viz dopis Krajského úřadu).

23.5.2014: Obdrželi jsme od Ústřední komise FO tabulky s přiřazením úspěšnosti řešitelů, které jsme zapracovali do výsledkových listin krajského kola.

7.5.2014: Zveřejňujeme kompletní výsledkové listiny krajského kola pro kategorii Ckategorii D.

28.4.2014: Zveřejňujeme výsledkovou listinu krajského kola FO kategorie E, které se konalo 16.4.2014 na ZŠ Resslova.

25.4.2014: V pátek 25.4.2014 proběhlo na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083 krajské kolo FO pro kategorie B, C a D. Z pozvaných 41 soutěžících se 6 nedostavilo pro nemoc nebo jiné závažné důvody. Právě jsme dokončili hodnocení kategorie B s následujícími výsledky: 1. Samuel David 24b (G Svitavy), 2. Nekvinda Tomáš 22,5b (G Litomyšl), 3. Kalousek Michal 17b (G Pardubice, Dašická), 4. Smítalová Kateřina 15,5b (G Pardubice, Dašická), 5. Bolcek Jan 13b (G Svitavy), 6. Šafek Michal 10b (G V. Mýto), 7. Lom Denis 4,5b (G Žamberk), 8. Ruml Václav 4b  (G Pardubice, Dašická), 9. Baláš Martin 3,5b (G Žamberk), 10. Kovrzek Matěj 1,5b (G Ústí nad Orlicí).

Kompletní výsledkovou listinu kategorie B zveřejníme v příštím týdnu, pro kategorie C a D do 14 dnů.

22.4.2014: Aktualizovaný seznam postupujících do krajského kola naleznete zde.

16.4.2014: Blíží se krajské kolo FO pro kategorie B, C a D. Uskuteční se v pátek 25.4.2014 na Gymnáziu, Pardubice Dašická. Začátek soutěže je v 9:00 h a konec přibližně v 13:30 h. Jízdné se podobně jako v posledních letech neproplácí studentům v místě soutěže, ale požadavky na jízdné uplatňují na své škole. Ta pak pošle fakturu na Gymnázium, Pardubice Dašická. Cestovní příkazy pedagogického doprovodu se z peněz FO se neproplácí. V současné době přicházejí ze škol opravená řešení (termín je do 18.4.).

8.4.2014: Uveřejňujeme výsledkové listiny okresních kol kategorií E a F.
Pardubice,   Chrudim,   Ústí nad Orlicí,   Svitavy.
Ve středu 16.4. se na ZŠ Resslova uskuteční krajské kolo pro kategorii E.

6.3.2014: Upozornění. Okresní kolo FO pro kategorie E, F se koná ve čtvrtek 27. března 2014!

3.3.2014: Ve dnech 24.-27.2.2014 se konalo v Holešově celostátní kolo FO kategorie A. Z Pardubického kraje postoupili dva soutěžící. Viktor Skoupý z Gymnázia Moravská Třebová se umístil na výborném 8. místě (vítězové celostátního kola) a Vlasta Dostálová z Gymnázia Pardubice, Dašická obsadila 41. místo (účastníci)

Výsledková listina krajského kola kategorie A byla po celostátním srovnání doplněna o sloupec úspěšný řešitel a úspěšný účastník.

24.1.2014: Krajského kola se zúčastnilo všech 7 postupujících studentů a úlohy byly opraveny ještě v den soutěže. Pořadí je následující:
1. Viktor Skoupý (36b), 2. Vlasta Dostálová (21b), 3. Štěpán Jirásko (18,5b), 4. Tomáš Sodomka (12b), 5. Tomáš Kořínek (9b), 6. Ondřej Klimeš (8b), 7. Václav Navrátil (3b).
Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úloh uveřejňujeme zde a ti nejlepší mohou čekat, zda budou ústřední komisí FO pozváni do celostátního kola. To se uskuteční poslední týden v únoru v Holešově.

20.1.2014: Skončilo školní kolo kategorie A. Podmínky pro postup do krajského kola splnili následující studenti:
Václav Navrátil (G Ústí n. O.), Viktor Skoupý (G M. Třebová), Tomáš Kořínek (G Žamberk), Ondřej Klimeš, Tomáš Sodomka (oba G Polička), Štěpán Jirásko, Vlasta Dostálová (oba G Pardubice, Dašická).
Krajské kolo se uskuteční v pátek 24.1. od 9:00 h na Gymnáziu Pardubice, Dašická 1083.

10.10.2013: Na školy budou v krátké době zaslány letáky se zadáním úloh 55. ročníku.

18.6.2013: Uveřejňujeme závěrečnou zprávu o průběhu 54. ročníku FO v Pardubickém kraji.

17.6.2013: Na školy byly zaslány již všechny diplomy a věcné ceny pro nejlepší tři řešitele v každé kategorii.
prosím příjemce věcných cen, aby co nejrychleji podepsali protokoly o převzetí a protokoly byly zaslány
na moji adresu.
Děkuji Vícha

31.5.2013: Ústřední komise FO nám zaslala tzv. Modifikované body, které vycházejí z celostátního porovnání úspěšnosti jednotlivých příkladů a umožňují rozlišit soutěžící se stejným počtem bodů. Ústřední komise také stanovila, kdo je úspěšným řešitelem krajského kola. Mohli jsme tedy dokončit pořadí a pod záložkou Výsledkové listiny uveřejňujeme kompletní výsledky.

10.5.2013: Na web byla uveřejněna výsledková listina kategorie B, ve které jsou již body za jednotlivé příklady. Zatím ještě chybí úspěšnost řešitelů, která se bude stanovovat celostátně.

3.5.2013: Dnes proběhlo na Gymnáziu Dašická krajské kolo FO pro kategorie B, C a D, do kterého postoupilo 52 soutěžících z Pardubického kraje. V kategorii B soutěžilo 11 studentů, v kategorii C 22 studentů a v kategorii D 19 studentů. Kategorie B byla opravena ještě v den soutěže s těmito výsledky: 1. Skoupý (35 b, G M. Třebová), 2. Klimeš (25,5 b, G Polička), 3. Jirásko (23b, G Pardubice, Dašická), 4. Chybová(21b, G Pardubice, Dašická), 5. Čala (20b, G Pardubice, Dašická), 6. Navrátil(14,5b, G Ústí n. O.), 7. Dostálová (14b, G Pardubice, Dašická), 8. Sodomka (13b, G Polička), 9. Tobiáš (12b, G Polička), 10. Kořínek (11b, G Žamberk), 11. Šafář (0b, G Ústí n. O.).

Tyto výsledky budou ještě později doplněny údajem o úspěšných řešitelích, ale pořadí je již definitivní. Detailní rozpis bodů z jednotlivých úloh také uveřejníme.

29.4.2013: Doplňujeme aktuálně seznam postupujících do krajského kola.

Kategorie B: Skoupý (G M. Třebová), Klimeš, Sodomka (oba G Polička), Navrátil, Šafář (oba G Ústí n. O.), Tobiáš (G Polička), Kořínek (G Žamberk), Dostálová, Jirásko, Chybová, Čala (G Pardubice, Dašická).

Kategorie C: Pinkas (G Ústí n.O.), Šafek (G V. Mýto), Zindulka (G Polička), Ondráčková, Fousková, Šebek (všichni G Hlinsko), Baláš, Macháček, Hrdinová (všichni G Žamberk), Poláček, Müller (oba G Jevíčko), Smítalová, Ruml, Trusina (všichni G Pardubice, Dašická), Samuel, Bolcek (oba G Svitavy), Jarkovská, Zouval, Blažek (všichni G Chrudim), Vitvar, Střasák, Nekvinda   (všichni G Litomyšl)

Kategorie D: Hrubý, Kučera (oba G Polička), John, Adamec, Vašinová, Lžičařová, Václavek, Honzová (všichni G Ústí n.O.), Sourada, Pavel (oba G Žamberk), Hrubý (G Jevíčko), Etrych, Jurica, Novotný (všichni G Pardubice, Dašická), Pilař, Hort, Hrušková (všichni G Chrudim), Valtr, Krejbych (oba G Litomyšl)

Krajské kolo se bude konat v pátek 3.5. 2013 od 9:30 h  na Gymnáziu Pardubice, Dašická. Pozvánky budou rozeslány na školy mailem v úterý 30.4.

12.2.2013: Publikujeme kompletně doplněnou výsledkovou listinu krajského kola kategorie A.

11.2.2013: Obdrželi jsme informaci od Ústřední komise FO o tom, kdo se stal úspěšným řešitelem krajského kola, a kdo postupuje do celostátního kola kategorie A. V Pardubickém kraji se stali první dva (Trnka a Kodytek) úspěšnými řešiteli a postupujících do celostátního kola je 5 studentů: Jiří Trnka, Tomáš Kodytek, Lukáš Novotný, Jan Baláš a Viktor Skoupý. Pozvánky do Brna byly krajskou komisí FO odeslány přímo studentům dnes 11.2. Blahopřejeme.

25.1.2013: Dnes proběhlo krajské kolo kategorie A, kterého se z 13 postupujících zúčastnilo 12 studentů, studentek. Zde jsou výsledky: 1. J. Trnka (26,5b), 2. T. Kodytek (20b), 3. L. Novotný (19,5b), 4. J. Baláš (18,5b), 5. V. Skoupý (18 b), 6. A. Čala (15,5b), 7. R. Bartyzal (14,5b), 8. F. Jeniš (14b), 9. K. Chybová (13b), 10. V. Dostálová (10b), 11. F. Filip (9,5b), 12.M. Paukovič (0,5b).
Podrobnější výsledky zveřejníme poté, až ústřední komise rozhodne, kdo bude úspěšným řešitelem (od letošního roku je nový organizační řád FO).
V. Vícha

22.1.2013: Uvádíme seznam studentů postupujících do krajského kola FO kategorie A: Vlasta Dostálová, Radek Bartyzal, Lukáš Novotný, Kateřina Chybová, Matouš Paukovič, Adam Čala (všichni G Dašická Pardubice), Jan Baláš (G Žamberk), Viktor Skoupý (G M. Třebová), František Filip, Tomáš Kodytek (oba G Ústí n. O.), Jiří Trnka (G Polička), Kateřina Jarkovská, Filip Jeniš (oba G Jevíčko).

21.1.2013: Skončilo základní kolo v kategorii A. Krajské kolo se bude konat na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083 v pátek 25.1.2013 od 9 h do 13 h. Pozvánky byly dnes rozeslány mailem učitelům fyziky, kteří opravovali úlohy základního kola.

27.6.2012: Uveřejňujeme zprávu o 53. ročníku FO v Pardubickém kraji.

21.5.2012: Uveřejňujeme výsledkové listiny krajského kola FO pro kategorie B, C a D.

4.5.2012: Dnes se na naší škole uskutečnilo krajské kolo FO pro kategorie B, C, D. Do krajského kola postoupilo 52 studentů, na soutěž přijelo 48 studentů. Kategorii B jsme opravili a zde jsou výsledky:

Úspěšní řešitelé: 1. K. Kohoutová -23 b, 2. J. Baláš -18b (oba G Žamberk), 3. T. Kodytek -15,5b (G Ústí n. O.),
Řešitelé: J. Trnka -12,5b, V. Novotný -9,5b, F. Filip -6b, K. Jarkovská -5,5b, J. Koudelka -5,5b, F. Jeniš -5b, J. Sokol -3b

Kategorie C a D budou opraveny asi do 14 dnů.

2.5.2012: Pozvánky na krajské kolo byly rozeslány. Pozor na změnu začátku soutěže. Začínáme v 9:00 h !!!

20.4.2012: Skončilo školní kolo kategorií BCD a v pátek 4.5.2012 od 9.00 h bude krajské kolo na Gymnáziu Pardubice, Dašická.

Zde je seznam postupujících:
Kategorie B:  Jarkovská Kateřina, Jeniš Filip (G Jevíčko), Sokol Jiří, Klička Petr (G Litomyšl), Novotný Václav (G Pardubice Dašická), Koudelka Jan (G Pardubice Mozartova), Trnka Jiří (G Polička), Filip František, Kodytek Tomáš (G Ústí n. O.), Kohoutová Kristýna, Baláš Jan (G Žamberk).

Kategorie C: Olič Miroslav (G Litomyšl), Skoupý Viktor (G M. Třebová), Sedlák Tomáš (G Pardubice Mozartova), Klimeš Ondřej, Paulíček Jiří, Sodomka Tomáš (G Polička), Kořínek Tomáš (G Žamberk), Dostálová Vlasta, Chybová Kateřina, Jirásko Štěpán, Podsztavek Ondřej, Scholleová Klára (G Pardubice Dašická).

Kategorie D: Blažek Pavel, Kočí Vojtěch, Novák Michal, Soukal Jan, Zouvala Šimon (G Chrudim), Hrdý Matěj, Müller Tomáš, Novotná Lenka, Poláček Tomáš (G Jevíčko), Bisová Kristýna, Boštík Petr, Dvořáková Eliška, Janecký Tomáš, Nekvinda Tomáš, Střasák Jaroslav, Vitvar Tomáš (G Litomyšl), Soukup Ondřej (G Pardubice Mozartova), Cabrnoch Josef, Zindulka Martin, Zrůst Jiří (G Polička), Bolcek Jan, Malý Martin, Nekvindová Hana, Samuel David (G Svitavy), Pinkas Matyáš (G Ústí n. O.), Baláš Martin, Hrdinová Karolína, Macháček Martin (G Žamberk), Šafek Michal (G V. Mýto).

Pozvánky budou rozeslány mailem.

24.1.2012: Byla uveřejněna kompletní výsledková listina kategorie A.

20.1.2012: Krajského kola FO kategorie A se zúčastnilo všech 10 postupujících studentů. V průběhu 4 hodin řešili 4 úlohy (vrh šikmý, zrcadla s čočkou, teplotní čidlo a setrvačník). Úspěšný řešitel musel dosáhnout ze 40 možných bodů alespoň 14 a ze dvou úloh mít alespoň po pěti bodech. Pořadí je následující:
Úspěšní řešitelé: 1. Michal Karamazov 24b, 2. Marek Zpěváček 23b, 3. Barbora Marková 18b, 4. Jakub Výlet 14b
Účastníci: Zdeněk Mlynář 10b. Nicola Burianová 4,5b, Tomáš Kubelka 4b, Tereza Tučková 3b, Alice Jirušková 0b, Bence Mészáros 0b.
Úspěšní řešitelé mohou být vybráni do celostátního kola, které pořádá Gymnázium Pardubice, Dašická od 21. do 24.2.2012. Výběr závisí na tom, kolik bodů dosáhnou úspěšní řešitelé v dalších krajích.

12.1.2012: Skončilo školní kolo kategorie A. Podmínky pro postup do krajského kola splnili následující studenti:
Michal Karamazov, Marek Zpěváček, Jakub Výlet, Barbora Marková, Nicola Burianová (všichni G Pardubice Dašická), Tomáš Kubelka, Zdeněk Mlynář (oba G Žamberk), Tereza Tučková, Alice Jirušková, Bence Mészáros (všichni G Ústí n. O.).
Krajské kolo se uskuteční v pátek 20.1. od 9:30 h na naší škole.

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.