Harmonogram školního roku více
MENU více

Maturitní zkoušky 2021

Publikováno: 27. 9. 2020

archiv

05. 05. 2021: Přidány nové Maturitní zpravodaje
 

 

Termíny profilových zkoušek pro jarní zkušební období 2021

Písemné profilové zkoušky:

 • 26. 4. 2021: písemná zkouška z programování a deskriptivní geometrie
 • 27. 4. 2021: písemná zkouška z matematiky

Ústní profilové zkoušky:

 • 8.A:  1. – 18. 6. 2021
 • 8.B: 1. –  18. 6. 2021
 • 4.F: 1. – 18. 6. 2021
 • 4.H: 1. – 18. 6. 2021

V Pardubicích 29. 3. 2021                                         

Mgr. Luděk Burian,  ředitel školy


 
Sdělení MŠMT
 
Vydáno MŠMT 30. 11. 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturity v jarním zkušebním období v roce 2021 včetně zkoušek opravných a náhradních proběhnou v souladu s platnou legislativou, termín konání se může případně odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Proto i termín pro přihlášky k nim se nemění a zůstává stanoven na 1. prosinec 2020. V případě příznivé epidemiologické situace proběhne zkouška v nezměněné podobě, formě i ve standardních termínech. V případě méně příznivé epidemiologické situace je pak možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, přistoupit k posunu termínů. Redukce jakékoliv části maturitní zkoušky se neplánuje. MŠMT je však připraveno zohlednit situaci žáků s nařízenou pracovní povinností ve zdravotnictví a sociálních službách, a to například navýšením počtu možných termínů pro konání zkoušek.

„Počítáme samozřejmě s tím, že prostřednictvím CERMATu a ČŠI bude žákům, kteří se budou na zkoušku připravovat, poskytnuta maximální podpora, ať už formou výukových videí či zpřístupnění testů z minulých let, a to ve zvýšené míře, než tomu bylo doposud,“ říká Robert Plaga s tím, že v případě nepříznivé epidemiologické situaci mohou školy samozřejmě počítat také s metodickou podporou, jako tomu bylo na jaře 2020.

Maturitní témata a další informace

poznámka: Všechny výše uvedené soubory se otevírají do nového okna. Pokud by bylo nové okno prázdné, stiskněte v něm klávesu F5 pro znovunačtení požadovaného souboru.

Maturitní zpravodaj

Jak se žák přihlásí k maturitní zkoušce? 

 • Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince pro jarní zkušební období, do 25. června pro podzimní zkušební období, a to řediteli školy.
 • Ředitel školy poté do 15. prosince pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období přihlásí své žáky ke zkouškám společné části do centrálního informačního systému Centra. Přihlášení je formou přihlášky k maturitní zkoušce.

Má žák možnost opravit po tomto termínu například výběr předmětu?

 • Volba předmětů na přihlášce k 1. prosinci je závazná a pro daný termín zkoušky konečná.
 • Jakákoli změna tohoto typu po termínu není přípustná. Přípustné jsou pouze změny, které vyplývají z institucionálních změn (škola se např. k 1. lednu sloučí s jinou), popř. změny, kdy žák přestupuje na jinou školu.
 • Žák obdrží tzv. výpis z přihlášky nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru a podpisem stvrdí správnost údajů v něm obsažených. Jde o zpětnou kontrolu, zda při zápisu do informačního systému Centra nedošlo k chybě.

Luděk Burian, ředitel školy

aktualizace 5. 5. 2021 16:02

více

 • Kontakt více
  • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
  • 530 03 Pardubice, Česká republika.
  • telefon: 466 650 715
  • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.