Úřední hodiny sekretariátu během letních prázdnin více
MENU více

Laboratorní práce z fyziky

Publikováno: 1. 10. 2015

1.A, 1.B
Délka a objem
Hmotnost a hustota
Čas a jeho měření
Teplota a její měření
Elektrický obvod

2A, 2.B
Skládání sil
Tlak pod chodidly
Páky
Archimedův zákon

3.A, 3.B
Práce jednoduchých strojů
Kalorimetr
Ohmův zákon
Řazení odporů a zdrojů napětí

4.A, 4.B
Transformátor
Fotorezistor
Akustika
Štěpení jader

Manuál ISES

5.A, 5.B, 1.F, 1.H
Rovnoměrný pohyb mašinek
Volný pád a doba reakce
Určení tíhového zrychlení z volného pádu
Zrychlený pohyb setrvačníku
Hustota kuličky
Součinitel smykového tření
Moment síly
Měrná tepelná kapacita kovu

Deformace vlasů tahem
Molekula kyseliny olejové
Hustota vody
Kulička na nakloněné rovině
Určení tíhového zrychlení z volného pádu

6.A, 6.B, 2.F, 2.H
Měrné skupenské teplo tání ledu
Ověření stavové rovnice
Řazení kondenzátorů
Odpor kovového vodiče
Řazení rezistorů
Fotorezistor
Pružinový oscilátor
Měření tíhového zrychlení kyvadlem
Elektrický zdroj napětí
Elektrolytický vodič
Termistor

7.A, 7.B, 3.F, 3.H
Stacionární magnetické pole
Magnetický záznam a elektromagnetická indukce
Zobrazení předmětu čočkami
Záření
Sluneční plachetnice
Určení Planckovy konstanty
Polovodičová dioda
Polovodičový usměrňovač
RC v obvodu střídavého proudu

Fyzikální seminář
Rezonance v RLC obvodu
Vybíjecí křivka kondenzátoru
Elektromagnetický oscilátor
Záření černého tělesa
Absorpce infračerveného záření
Vrh šikmý dolů

Starší řazení laboratorních prací je pod záložkou archiv.

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace zde.